Jakt med blyhagel på fastmark bör inte förbjudas, anser moderaterna.
Jakt med blyhagel på fastmark bör inte förbjudas, anser moderaterna.

Moderat-nej till myndigheternas blyförbud

– Det finns mer antaganden än fakta att bly i ammunition är farligt för miljön.
Från moderaternas jaktpolitiska talesman blir det tummen ned för utredningsförslaget att på sikt förbjuda all jakt med blyhagel och att hindra allt skytte med blykulor.

Utredningen är ett dråpslag mot hela skytterörelsen, som inte klarar att skaffa miljökulfång för blykulor till alla skjutbanor. Det skulle kosta över en miljard kronor.

– Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets förslag om inskränkningar av blyammunition bygger mer på antaganden än fakta.

Det säger moderaten Bengt-Anders Johansson. Han är ledamot i riksdagens miljöutskott och i kemikalieinspektionens styrelse.

Uppdraget till utredarna var bland annat att visa den fulla miljöpåverkan av blyhagel, idag och på längre sikt, i relation till övriga spridningskällor av bly.

Oacceptabla luckor i rapporten

– Dessvärre saknas denna grundläggande del i rapporten, vilket är beklagligt. Att föreslå drastiska ändringar utan att ha gjort hemläxan är oacceptabelt, kommenterar Bengt-Anders

Johansson.

Därmed finns ytterligare en klar signal att regeringen är beredd att köra över de två myndigheterna, som utrett konsekvenserna av att införa förbudet mot blyammunition.

Förbudet beslutades under s-regeringens tid, men skulle träda i kraft i sin helhet först 2008.

Riksdagen kan stoppa nya förbud

Nu verkar det finnas goda förutsättningar att förbudet i stora delar aldrig träder i kraft, eftersom det bara är miljöpartiet och vänsterpartiet som inte på någon punkt vill ompröva förbudet.

Troligtvis blir det endast förbud att jaga sjöfågel med blyhagel och att använda blyhagel på skjutbanor, vilket är de delar av förbudet som redan trätt i kraft.

I så fall skulle det även i fortsättningen bli tillåtet att både jaga och utöva skytte med blykulor samt att jaga på fastmark med blyhagel.