FOTO: SIUS MIATRON AB Kontrollen över skjutbanorna är en het potatis, nu höjs röster för att uppdraget ska återgå till Fortifikationsverket.

Moderatkrav: Ta skjutbaneansvaret från polisen

Inspektionen av landets skjutbanor bör återgå till Fortifikationsverket, att ansvaret ligger hos Polismyndigheten har fått negativa konsekvenser. Det anser två moderater som har lämnat in en motion i frågan.

Det är riksdagsledamöterna Katarina Tolgfors och Marléne Lund Kopparklint, båda moderater, som har lämnat in en motion angående ansvaret för svenska skjutbanor.

Mindre lyckat

Tidigare var det Fortifikationsverket som hade uppgiften att inspektera banorna. Men i dag har ansvaret gått över till Polismyndigheten, vilket har varit mindre lyckat enligt de båda motionärerna.

De skriver att en tydlig tendens har varit att Polismyndigheten har gjort avvikande bedömningar och tolkningar av regelverket. Detta, menar de, har ”fått till följd att fungerande skjutbanor stängs ner eller begränsas i sin funktion så de inte är relevanta för den träning som landets skyttar behöver för att upprätthålla och utveckla sin kompetens”.

Funnits behov

Som exempel nämner de att en följd av att polisen utfört inspektioner kan bli att vapenlicenser inte utfärdas trots att behovet har varit motiverbart:

”Till exempel så har Polisen vid en skjutbana som har jägarexamensprov nekat dem fler vapen och licenser med motivering att det inte funnits behov av fler och olika vapen. Det stämde dock inte då det påverkar skyttet om personen är vänster- eller högerskytt och det gör skillnad på om person är lång eller kort.”