Nya regler väntar. Svenska Älghundsklubben kommer med förslag till nya regler för jaktprov.
Foto: Shutterstock

Nya regler väntar. Svenska Älghundsklubben kommer med förslag till nya regler för jaktprov.

Modifierade regler för älghundsprov

Svenska älghundklubbens stämma förkastade i våras det förslag till samnordiska regler för Sverige, Norge och Finland som arbetets fram.

Istället kommer en omarbetad version av de gamla reglerna där GPS blir tillåtet att gälla från och med 2013 om Svenska kennelklubben säger ja till förslaget vid sitt möte i september.

Det var vid Svenska älghundklubbens årsmöte i april i år som stämman sa nej till det nya regelförslag för älghundsprov. Förslaget hade utarbetats genensamt av klubbarna i Sverige, Finland och Norge och meningen var att avelsarbetet skulle underlättas då hundarna i alla de tre nordiska länderna skulle bedömas på samma sätt. Men stämman sa alltså nej till de nya reglerna.

– Efter stämman var det många av våra medlemmar, särskilt uppfödarna, som var besvikna för att Sverige inte antog de nya reglerna, säger Conny Jakobsson, vice ordförande i Svenska älghundklubben.

Finska domare utbildas
I Finland är man nu i full färd med att utbilda alla de 11 000 älghundsdomare i de nya reglerna. Att Finland har så många domare beror på att man där praktiserar ett tvådomarsystem och provverksamheten har närmast utvecklats till en tävlingsform.

Även i Norge har man antagit de nya nordiska reglerna men där träder inte regeländringen i kraft förrän 2013.

Frågan är då om det svenska beslutet kommer att stå sig över nästa stämma. Tills vidare har dock Svenska älghunsklubben utarbetat en modifierad variant av de gamla reglerna som gör det möjligt att använda GPS i samband med proven.

– Förslaget är inskickat till SKK där det ska behandlas i september. Om SKK säger ja så kan det börja gälla från 2013, säger Conny Jakobsson.

Förutom att GPS kan användas har man även gjort en del andra justeringar bland annat när det gäller provtidens längd.

– Har domaren kunnat bedöma alla punkter under provet så ska man kunna avbryta tidigare än idag, säger Conny Jakobsson.

”Ett land avviker”
Att det finns ett så stort intresse från de andra nordiska länderna att även Sverige ska anta de nya reglerna bevisas inte minst av att ordförandena för finska älghundsklubbar skrivit till Svenska älghundklubben och önskat att SÄK ”..skall försöka med alla till buds stående medel att få regelförslaget att leva vidare till nästa år.”

De finska älghunsklubbarna understryker problemet med att det nordiska samarbetet nu hamnat i en situation ”..där två länder använder samma provregler och ett land avviker”, skriver man bland annat.