Möte för länsbasarna i JRF

Representanter för distrikten i Jägarnas Riksförbund samlades för en ordförandekonferens på Lillsveds folkhögskola på Värmdö den 10-11 januari. 

Närvarande företrädare för JRF-distrikten kom från Stockholm, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Deltagarna delades in i olika grupper för att arbeta fram synpunkter och underlag till förbundets fortsatta verksamhet. 
I sammanställningen framstod framför allt profilfrågor och engagemang, vilket omfattas av medlemsvård, ungdomsverksamhet med mera.

Möjligt att en till person anställs
Som en konsekvens av grupparbetet kommer förbundsstyrelsen och generalsekreteraren Per Wanström att se över möjligheten att anställa ytterligare en resursperson med inriktning på vissa specifika frågor.
Jägarnas Riksförbund laddar även upp för Maria Norrfalks ägjaktsutredning. I diskussionen kring det nya älgförvaltningsförslaget framkom att det grundläggande dokumentet med förbundets reservationer är inriktningen även i fortsättningen. 
Fem intressenter i älgområdet
Betoningen ligger på att förvaltningsområdena skall ledas av en styrelse om högst fem från intresseorganisationerna JRF, Jägareförbundet, LRF, skogsägarna och skogsindustrin samt länsstyrelsens ledamöter.
Dessutom fördes en diskussion kring den så kallade kvotjakten inom de tänkta områdena och om den skulle ske som avlysningsjakt eller tidsbegränsad jakt omfattande ett visst antal djur under ett visst antal dagar.