Advokaten till den provledare som i tingsrätten dömdes till 1,5 års fängelse för att efter mutor ha utfärdat falska jägarbevis om godkänd jägarexamen har överklagat domen och vill ha ett mildare straff. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock.com Advokaten till den provledare som i tingsrätten dömdes till 1,5 års fängelse för att efter mutor ha utfärdat falska jägarbevis om godkänd jägarexamen har överklagat domen och vill ha ett mildare straff. (Arkivbild)

Mutdömd provledare överklagar

Den provledare som dömdes till 1,5 års fängelse för att ha utfärdat falska jägarbevis har överklagat domen i Haparanda tingsrätt. I december meddelades domen mot de två provledare i Norrbotten som utfärdade falska jägarbevis till personer som ville ha jägarexamen.

Båda dömdes för grovt tagande av muta och grovt osant intygande.
Den ena provledaren dömdes till fängelse i 1,5 år. Den andre dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar.
I sina roller som provledare har båda osant intygat att personer har utfört både godkända teori- och skjutprov för jägarexamen.

40 personer gav mutor för falska jägarbevis
Duon ska dessutom ha tagit emot pengar av varje person som har fått det osanna jägarbeviset infört i Naturvårdsverkets register för personer med jägarexamen, vilket gör det möjligt att ansöka hos polisen om att få licens på jaktvapen.
Det handlar om 40 personer som mutat sig till jägarbevis om godkänd jägarexamen. Det ska ha kostat minst 3 000 kronor att få ett falskt jägarbevis.

Vill ha villkorlig dom med mildare påföljd
Advokat Karoliina Ikonen företräder den av provledarna som setts som huvudman i muthärvan. Han dömdes av tingsrätten till 1,5 års fängelse.
Straffet för hårt, tycker hon. Enligt Karoliina Ikonen bör det efter en överklagan kunna avgöras i högre rättsinstans att det finns förutsättningar för en villkorlig dom för hennes klient och då med en annan påföljd än fängelse.