Betesskadorna är för stora, anser Skogsstyrelsen som förespråkar en större avskjutning av hjortdjur.
Foto: Shutterstock Betesskadorna är för stora, anser Skogsstyrelsen som förespråkar en större avskjutning av hjortdjur.

Myndighet kräver älgavskjutning

Betesskadorna minskar inte och nu krävs krafttag. Det hävdar Skogsstyrelsen som ifrågasätter om älgförvaltningen fungerar och föreslår en drastisk avskjutning av stammen.

– Om målen för betesskadorna ska kunna nås måste antalet älgar och andra hjortdjur minska, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Skogsstyrelsen utgår från årets skogsinventering och fastslår bland annat att betesskadorna ligger långt från det nationella målet om att högst fem procent av tallen får skadas årligen.

Många älgar i Kronoberg
Allra värst, menar Skogsstyrelsen, är situationen i älgförvaltningsområde 2 i Kronoberg öster om E4.
– Där är älgstammen på samma höga nivå sedan 2012 och få markägare föryngrar skogen med tall i området, säger Christer Kalén.
Han understryker att det inte bara är älgstammen som måste minskas om de skogliga målen ska nås:
– Jägare måste se helheten och på många platser även minska antalet av andra hjortdjur.

En positiv trend
Men Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, delar inte den pessimistiska synen på läget för skogsnäringen avseende betesskador.
– Det är en tydligt positiv trend över åren att andelen oskadade tallstammar ökar över tid, nästan femton procentenheter över fem år. I slutändan måste det ändå vara det viktigaste målet för skogsbruket, säger han.

”Trenden för gran är positiv”
Mikael Hultnäs påpekar också att trenden för gran är positiv och att målet om att högst en procent av stammarna ska skadas årligen i stort sett uppnås.
– Även rönn, asp, sälg och ek visar positiva tendenser, säger han och tillägger:
– Det är också viktigt att utgå från de lokala förhållandena. Här kan Skogsstyrelsens kartor vara till stor hjälp, de är väldigt pedagogiska.