Foto: Sveriges riksdagSten Bergeheden (M) vill veta när Sven-Eric Bucht (S) har tänkt inrätta den nya viltmyndigheten.

”När finns en viltmyndighet, Bucht?”

Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden har skrivit en interpellation till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) angående om när den nya myndigheten för jakt och viltförvaltning ska inrättas.

Det har snart har gått ett år sedan riksdagen gav regeringen uppdraget att det ska inrättas en ny viltmyndighet. Sten Bergeheden (M) anser det behövs kunskap för att jakt och viltförvaltning på lång sikt ska kunna bedrivas effektivt och hållbart.
”Jakt och viltförvaltningen måste fungera tillsammans med andra naturresurser och näringar på landsbygden och jakten måste utövas under noggrant reglerade förhållanden”, skriver han i sin interpellation.

”Missnöje med dagens hantering”
Den tidigare Jaktlagsutredningen föreslog en ny viltmyndighet eftersom det finns ett missnöje med Naturvårdsverkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna. I ett så kallat tillkännagivande har riksdagen uppmanat regeringen att säga ja till Jaktlagsutredningens förslag om att inrätta en ny viltmyndighet.

”Inga initiativ till verkställande”
”Miljö- och jordbruksutskottet anser att en ny myndighet med helhetsansvar lättare får en överblick och skapar en balans mellan olika intressen. Regeringen har haft ett år på sig att inrätta en ny viltmyndighet, men hittills kan jag tyvärr inte se några initiativ eller försök till arbetsinsatser för att verkställa riksdagens beslut”, skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden.

Tre frågor till Bucht
På grund av detta vill han fråga statsrådet: 
Vilka initiativ har statsrådet hittills tagit för att verkställa riksdagens tillkännagivande om att inrätta en ny viltmyndighet?
Vad avser statsrådet att göra fortsättningsvis för att verkställa riksdagens tillkännagivande?
När räknar statsrådet med att vi har den nya viltmyndigheten på plats?

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...