Naturhistoriska ersätter inte sälprover

Jakt & Jägare skrev tidigare felaktigt om ersättningar för gråsälsprover.

Jakt & Jägare skrev i april om ersättningar för inskickade prover på gråsäl till Naturhistoriska riksmuseet. Jägare kunde, efter ett beslut av Naturvårdsverket, få ersättning som gällde även utöver perioden 1/8-31/12. Detta är felaktigt. Om Naturhistoriska riksmuseet vill ha in fler prover, utöver den angivna tidsperioden, kommer de att kontakta jägare själva.
Jägare kan alltså bara få ersättning för inskickade prover mellan 1/8 och 31/12, såvida de inte kommit överens med Naturhistoriska om annat.

Tidigare artikel:

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/prover-pa-grasal-ersatts-20160425/