Trots att Naturvårdsverket kallar sitt förslag på ny föreskrift för ”förenklingar” och skriver att de kommer att ha ”ringa påverkan” innehåller förslaget flera nya begränsningar och förbud.
Foto: Lars Johansson/Mostphotos Trots att Naturvårdsverket kallar sitt förslag på ny föreskrift för ”förenklingar” och skriver att de kommer att ha ”ringa påverkan” innehåller förslaget flera nya begränsningar och förbud.

Verket föreslår nya vapenregleringar

Många vapen med vik- och teleskopiska kolvar blir förbjudna vid jakt. Det föreslår Naturvårdsverket i sitt utkast till ny föreskrift. Naturvårdsverket vill även införa regleringar av hur många patroner hagelgevär får laddas med. Förslagen får kritik av forskare för att vara omotiverade och kostsamma.

Jakt och Jägare har tidigare uppmärksammat att Naturvårdsverket vill tillåta bågjakt och överlåta bedömningen av godkända jaktvapen till Polismyndigheten.
Naturvårdsverkets förslag till ny föreskrift som nu har gått ut på remiss bland annat till jägarorganisationerna, innehåller utöver detta en rad andra regleringar. Och trots att Naturvårdsverket kallar dem för ”förenklingar” och skriver att de kommer att ha ”ringa påverkan” innehåller förslaget flera nya begränsningar och förbud. 

Förbud mot vissa kolvar
Naturvårdsverket vill bland annat införa ett förbud mot att vid jakt använda hagelvapen med ”vik- eller fällbar kolv eller kolv av teleskopisk typ eller en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg”.
När det gäller halvautomatiska eller pumprepeterande kulgevär, bygelrepeters och kombinationsvapen vill Naturvårdsverket införa ett motsvarande förbud, men där ska inte heller ”bakkappa av teleskopisk typ” vara tillåten.
I dag finns endast en reglering som säger att halvautomatiska och pumprepeterade kulvapen inte ”får ha vik-eller fällbara kolvar eller kolvar av teleskopisk typ”.
Naturvårdsverket skriver att regleringen av kolvar är en anpassning till EU:s vapendirektiv men tillägger att deras förslag går längre än vad EU kräver i och med att direktivet endast rör vissa halvautomatiska studsare.

Begräsning av magasin och ammunition
Vidare vill man införa en generell begräsning av hur många patroner ett hagelgevär får laddas med. I dag finns en begränsning om tre patroner för halvautomatiska eller pumprepeterande sådana, men verket vill att även andra manuellt omladdade hagelvapen ska omfattas.
För kulvapen vill Naturvårdsverket att magasin till halvautomatiska kulgevär måste vara varaktigt reducerade till två respektive fem patroner – beroende på vilket vilt som jagas. Här konstaterar Naturvårdsverket samtidigt att EU tillåter upp till 10 patroner.

Förbud mot ”elefantstudsare”
Naturvårdsverket vill också införa en begränsning av tillåten mynningsenergi till 10 KJ. Det skulle innebära att det inte längre skulle vara tillåtet att jaga med vapen i ”elefantstudsarkalibrar” som .460 Weatherby eller .600 NE.
Förbudet motiveras av Naturvårdsverket med att man vill komma åt vapen som ”medger skjutning på vilt på mycket stora avstånd”. Någon begränsning av hur kraftigt ett jaktvapen får vara har aldrig tidigare funnits.

Forskare kritiska
Erik Lakomaa, som har forskat om vapenlagstiftningsfrågor och fungerade som expert i EU-kommissionens utvärdering av Vapendirektivet 2014, ställer sig frågande till flera av regleringsförslagen.
– Många av förslagen har till synes gemensamt att det vill reglera eller förbjuda sådant som varit tillåtet under mycket lång tid, i vissa fall sedan man började jaga med skjutvapen. Därmed är det också svårt att påstå att de nya restriktionerna kan vara lösning på några kända problem. Att ett vapen har hög precision eller skottverkan har exempelvis aldrig tidigare ansetts vara några problem i jaktsammanhang, säger Erik Lakomaa.

Påverkar handeln
Naturvårdsverket menar själva att de föreslagna nya reglerna inte kommer att ge ”några ökade kostnader” för företagen. Istället menar myndigheten att dessa skulle kunna minska då de skulle förenkla licenshanteringen.
– Detta är inte korrekt. En vapenhandlare eller jaktbutik som har varor i lager som inte längre får användas vid jakt kommer givetvis att drabbas ekonomiskt av detta. Vapen eller tillbehör som man inte får använda kommer inte att gå att sälja, säger Erik Lakomaa
Naturvårdsverket har inte redovisat vad som kommer att ske med de vapen som berörs, exempelvis om de kommer att lösas in av staten.
Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter är ute på remiss till den 31 augusti. Förslaget går att läsa här.