– Inplanteringsåtgärder kan upplevas som att vår vargstam inte skulle vara naturlig. Det kan förstöra förtroendet för rovdjurspolitiken, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket
– Inplanteringsåtgärder kan upplevas som att vår vargstam inte skulle vara naturlig. Det kan förstöra förtroendet för rovdjurspolitiken, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket

Naturvårdsverket öppnar för begränsad vargjakt

Naturvårdsverket vill ge länsstyrelserna rätt att besluta om förvaltningsjakt på stora rovdjur, samt öppnar för en begränsad förvaltningsjakt på varg. Dock under förutsättning att det sker invandringar. Däremot blir det varken inplanteringar, eller någon korridor med vargrevir längs norrlandskusten. 
Politikerna ställs nu inför flera tuffa beslut. Bland annat att fastställa minimimål för varg samt att få med samerna på att tillåta varg inom renbetesområdet.

Naturvårdsverket fick i slutet av förra året uppdraget av regeringen att föreslå hur det regionala ansvaret för rovdjursförvaltningen ska ökas, hur vargstammens genetiska status ska stärkas samt om det är möjligt med förvaltningsjakt på varg. 
Några av grundförutsättningarna har varit riksdagens beslutade rovdjurspolitik från 2001, EU:s art- och habitatdirektiv och även en forskarrapport om vargstammens genetiska status (som Jakt & Jägare redogör för i separat artikel).

Mer makt till länsstyrelsen
Verket föreslår att länsstyrelserna (under Naturvårdsverkets övervakning) får ansvaret för rovdjursförvaltningen – såväl skyddsjakt som förvaltningsjakt – och att dagens viltvårdsnämnder och rovdjursgrupper ska ersättas med ett bredare sammansatt viltförvaltningsråd.
– Systemet ska i princip bygga på ju starkare rovdjursstam i länet, desto större inflytande får länsstyrelsen. Först säkerställer Naturvårdsverket de årliga inventeringsresultaten, därefter delegeras förvaltningsansvaret ut till länsstyrelserna, säger Ola Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.
Skyddsjakten ska alltid vara delegerad till länsstyrelserna, men Naturvårdsverket sätter ett tak för hur många djur som får fällas i det aktuella länet.
För tillåta förvaltningsjakt krävs både reproduktion de senaste tre åren och att ”miniminivån” i det aktuella ”rovdjursförvaltningsområdet” är uppnådd. 
Tre rovdjursförvaltningsområden
Naturvårdsverket föreslår nämligen tre nationella rovdjursförvaltningsområden. Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län föreslås vara det mellersta området. De båda andra områdena kallas Södra och Norra. Alla områdena ska ha minimimål för rovdjuren.
På den sistnämnda punkten lär det bli omfattande diskussioner. Vargen saknar nämligen nationella miniminivå. Den saken måste politikerna nu ta ställning till. 
– Med vårt förslag skulle i stort sett hela björnjakten och en stor del av lojakten kunna skötas av länsstyrelserna, eftersom stammarna nått de nationella miniminivåerna, säger Ola Larsson.
Öppnar för vargjakt
Trots att vargen saknar minimimål öppnar ändå Naturvårdsverket för förvaltningsjakt redan nu. Men – påpekar verket – den frågan är helt beroende av hur många nya vargar som vandrar in i Sverige. Och där det finns ”invandrare” ska det inte tillåtas vargjakt.
– Givetvis bör också vargstammen växa. Vi har förvisso nått etappmålet på 20 föryngringar, men man kan inte tolka den svenska rovdjurspolitiken på något annat sätt än att vargstammen ska tillåtas växa även efter det. Däremot betyder det uppnådda etappmålet att vi kan ha en strikt reglerad förvaltningsjakt, säger Ola Larsson.
Inga inplanteringar
Naturvårdsverket säger emellertid nej till att flytta eller inplantera  vargar för att minska inaveln i stammen.
– Frågan om att få acceptans för rovdjurspolitiken är central, konstaterar viltförvaltningsenhetens chef, Susanna Löfgren.
Både hon och Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren, slår fast att delaktighet är grunden för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken.
– Inplanteringsåtgärder kan upplevas som att vår vargstam inte skulle vara naturlig. Det kan förstöra förtroendet för rovdjurspolitiken. Det är alltid stor risk för bakslag om man manipulerar viltstammarna för mycket, säger Susanna Löfgren. 
Kan samerna acceptera varg?
Däremot anser Naturvårdsverket att den naturliga invandringen från Finland ska underlättas. Hur det ska gå till är emellertid oklart. Dessutom tror inte Naturvårdsverket på forskarnas förslag om att skapa en korridor med vargrevir längs Norrlandskusten.
– Vargarna rör sig inte som vi bestämmer. Vi tror inte på en geografiskt avgränsad korridor. Här måste vi diskutera vidare med de berörda parterna, säger Susanna Löfgren, som tillägger att en given part i de diskussionerna är samerna.
Hon tror också att det behövs en diskussion om ersättningar för rovdjursskador. 
Kort sagt: Om det ska bli lättare för vargar att komma ned till vargområdena i södra Norrland drabbas samerna. Det är en politiskt känslig fråga, inte minst mot bakgrund av att den svenska rovdjurspolitiken hittills gått ut på att hålla renbetesområdet vargfritt.
Tre till fem invandringar på fem år 
Målet för invandringen bör enligt Naturvårdsverket vara tre–fem invandrade vargar under en femårsperiod. Inledningsvis kan man tänka sig en invandring vart annat år.
– Det är trots allt ett mycket realistiskt mål. Hade bara en tredjedel överlevt av de vargar som på senare år invandrat till Sverige så skulle vi redan vara vid målet, påpekar Susanna Löfgren. 
När det gäller jakt på järv rekommenderar Naturvårdsverket endast skyddsjakt, av hänsyn till renskötseln. Det är bättre, menar verket, att helt inrikta avskjutningen av järv på skadegörande individer i renområden, istället för att skjuta dem någon annanstans.

Läsarkommentarer till den första nyhetstexten

Bevakningen av Naturvårdsverkets vargutredningar skedde i två etapper. Här är de läsarkommentarer som kom in under den första nyhetsversionen, som byggde på verkets pressmeddelande
 
Vi måste göra nåt nu!
Nu måste det till något drastiskt innan regeringen tar sina beslut. Jag tror helt klart att en eftersökssbojkott skulle vara en bra grej. Det skulle nog bli betydligt mycket bättre uppslutning denna gång. Eftersom fler börjat inse hur allvarlig situationen är nu.
Dalmas
 
Sista chansen!
Så gick det som befarat, Naturvårdsverket fegar ur som vanligt.
Detta var sista chansen, nu är allt förtroende förbrukat o om inte nu regeringen sågar denna utredning så kommer rovdjurpopulationen att explodera utan hänsyn till människors liv o leverne.
Byråkrati o åter byråkrati.
Eftersöksbojkott har vi provat förut i Dalarna utan att uppnå 100 % uppslutning. Det måste till ett antal aktiviteter för att påverka politikerna. Naturmupparna är landbygdens hot nr 1.
Rättvikarn
 
Eftersöksbojkott!
Nu måste det till en ”riktig” eftersöksbojkott, och det är snabbt. Bara att hoppas att alla drivande krafter hjälps åt att dra i gång det. Det här kan vara slutet för all jakt i varglänen.
Anonym
 
Varför?
Varför är Svenska Jägareförbundet så tysta, ska dom inte företräda alla oss jägare? Snart kan vi inte jaga, och då behövs inga förbund, ser dom inte sin egen existens hotad.
Anonym
 
Politikerna lyssnar inte
Hade viljan funnits hos alliansen hade vargjakt redan påbörjats. Regeringen gömde sig tidigt bakom Åke petterssons utredning som förhalningsteknik och nu verkar den utredningen vara innaktuell. Nej regeringen kommer att lyssna till Naturvårdsverket. Landsbygdens befolkning är för liten så våra röster är betydelselösa.
olle B
 
Naturvårdsverkets heder
Alla fagra löften tidigare från Naturvårdsverket och deras Maria & Susanna har nu vänt tillbak? Nu vill dom göra en värdig sorti med att ge länsstyrelserna i landet i uppdrag att avgöra avskjutning av rovdjuren, tänk så diplomatiskt att undkomma en smärre skandal av denna myndighet, det skulle de ha gjort mycket mycket tidigare, då kanske länsstyrelsen haft mod att ensam bestämma och förvaltat de uppgifter som inkommit från fotfolket om den ökade varg tätheten på vissa platser, därtill fått modet att bevilja en viss avskjutning av revirer som har många vargar och fler föryngringar väntas? Lite varstans pratas det om bojkott det berör att inte lösa jaktkort, jaga vildsvin, ej deltaga i eftersök då myndigheter ej vill lyssna på oss, så varför ska vi lyssna på dem? Så hörs det alltmer på flera håll i landet, samt att kan vi inte jaga, så varför ska vi lösa jaktkort och bidraga med att vargen får bidrag från detta!!! Upp till kamp men frågan är på vilket sätt?
Knasen41
 
Påverka din politiker
Observera att detta är NVV:s förslag. Det är ”din” politiker som ska bestämma om detta ska följas. Alltså, det är läge för jägare och organisationer att kontakta riksdagspolitiker i ditt område. Part spelar mindre roll då detta gäller ditt område.
Fredde
 
Insatser!
Det som i förslaget kallas ”insatser för att hjälpa vargarna vandra ner utan risk för tjuvskutning” är nog en sövning från helikopter, pejlmärkning och flytt till Dalarna, Värmland mm. enkelt. Då vet man att de lever och man kan hålla koll på dem….
Brinde
 
Omedelbar eftersöksbojkott…
…för att sätta press på regeringen innan dom fattar beslut i denna fråga. Vi måste ta chansen det kan vara sista gången vi har en chans att rädda mångfalden åt våra barn, barnbarn samt jakten.
När dom fattat beslut så är det för sent. Mitt förslag är nollvision. Nu är det dags att slåss med det ända vi har. Det är att slut på att hjälpa myndigheterna med eftersök.
Anonym 2
 
Vilken värld lever dom där i?
Inte samma som jag i alla fall. Nu hade man inte väntat sig något annat. Sorry för alliansen som lovade vitt och brett innan valet. Alternativet med den röd-gröna röran verkar som ett ännu värre skräcksenario med tanke på att Lars Ohly har tecknat under uppropet mot Vargjakt på siten www.upprop.nu ingen vargjakt.
Lokungen
 
Inplantering
Hade man fått skjuta 2-3 vargar per revir och år hade det nog accepterats med inplantering med nytt blod. Som det är idag finns det få som har något förtroende för rovdjursförvaltningen. Den jakt som man växt upp med är ett minne blott pga varg och lodjur som ökar lavinartat.
Danson
 
Oacceptabelt
Som vanligt när det blir STORA förändringar rörande förvaltningen av våra stora rovdjur så innebär det i praktiken INGENTING!
Hur kan ”våra” förbund acceptera detta?
Ska vi fortsätta att bara stå och se på hur dessa djur förstör allting för oss?
Perra Hälsing
 
Ett enda stort trams och SVEK! (igen)
Susanna Löfgren och andra teoretiker, som nu anar att deras makt och positioner kommer att urholkas på sikt, väljer att ge rovdjurspolitiken än mer illaluktande skevhet.
Maximalt antal skyddsjakter på varg? Går hon själv ut till vargstammarna och talar om att ”nu spelar det ingen roll om ni dödar tamboskap, hundar eller folk, för ni har redan uppnått maxtalet mina vänner”!?
Detta är teoretikernas sjuka uppfattning om realiteten.
Naturvårdsverket avgör vilka länsstyrelser som skall få besluta? Antingen delegerar man en uppgift eller så gör man det inte alls! Eller har Susanna Löfgren hört talas om kvinnor som är halvt gravida? SKANDAL!
Ingenstans talas det om acceptans och bättre debatt mellan drabbade och fanatiker. Naturvårdsverkat har tydligen inte insett att denna sjuka rovdjurspolitik (som skadar rovdjuren mest) nu spills över än mer på de ointresserade och okunniga politiker som skall ta till sig detta trams som Naturvårdsverket just presenterat.
Vidare talar man hela tiden om att vargen skall ta sig ner.
NER till var då? Knappast Stockholm city! Nej, här är beviset för att Naturvårdsverket, verkligen anser att vargen hör hemma i Värmland och Västra Götaland och Dalarna. 
Detta Susanna Löfgren diskvalificerar er som organ och myndighet totalt, då detta skadar sakfrågan, trovärdigheten, politiken och debatten till 100 procent.
Återigen har Naturvårdsverket handlat ”lagom” för att inte försätta sin egen ställning eller position i skottfältet.
Ni skapar med denna oerhört fega inställning endast hat och destruktiva aktiviteter bland en majoritet av svenska folket.
Avgå från era positioner, då ni uppenbart inte förstått allvaret i det ni försätter svensk natur i!
Gunnar på Kroppefjäll