Foto: Mostphotos Polisutredningen i spåren av dataintrånget på Naturvårdsverket fortsätter men myndighetens egen undersökning är avklarad.

Naturvårdsverket: troligtvis ingen större läcka ur jägarregistret

Förmodligen har inga stora mängder information kopierats från jägarregistret i samband med det stora dataintrånget hos Naturvårdsverket. Det fastslår myndigheten som nu är klar med sin utredning.

Det var den 5 oktober som Naturvårdsverket gick ut med att man utsatts för ett omfattande dataintrång. Bland annat flaggade man för risken att känsliga uppgifter om Sveriges jägare hade läckt ut.

Klar med utredning

Nu är myndigheten klar med sin utredning av förloppet och berättar i ett pressmeddelande att ”Inget pekar på att jägarregistret eller avfallsregistret har kopierats”. Senare i texten uttalar sig säkerhetschefen Maria Lundström och säger att det ”finns ingen aktivitet som pekar på att stora mängder information har kopierats från exempelvis jägarregistret”.

Då Jakt & Jägare når henne, säger Maria Lundström:

– Det man kan säga övergripande är att vi har försökt utreda så långt som möjligt. Det är ingenting som pekar på att det tankats uppgifter ur jägarregistret, men det går inte att utesluta helt eftersom vi inte har 100 procents information.

Har ni själva arbetat med utredningen eller fått hjälp utifrån?

– Vi har tagit hjälp av ett externt it-säkerhetsföretag.

Polisens förundersökning fortsätter och Naturvårdsverket arbetar vidare med att stärka säkerheten.

– Skyddsarbetet framåt fortsätter för att minska risken för att liknande saker ska ske. Vi ska också bli bättre på att upptäcka intrång och stärka motståndskraften, säger Maria Lundström.