En viltkamera avslöjar en varg i byn Samuelstorp på Åland. Ett försök på Åland att ändra jaktlagen och ge en generell rätt att skjuta angripande vargar får bakläxa av Högsta domstolen i Finland.
Foto: Ålands landskapsregering En viltkamera avslöjar en varg i byn Samuelstorp på Åland. Ett försök på Åland att ändra jaktlagen och ge en generell rätt att skjuta angripande vargar får bakläxa av Högsta domstolen i Finland.

Nej till åländsk rätt att skjuta vargar

Högsta domstolen i Finland har underkänt en ändring av jaktlagen som Ålands lagting beslutade i somras för att privatpersoner skulle få en generell rätt att skjuta vargar när de attackerar tamdjur.

Det var efter vargobservationer i vintras på Åland som landskapsregeringen beslutade att ge privatpersoner en generell rätt att skjuta en varg om den angriper tamdjur och inte kan skrämmas bort på annat sätt.
Det är i så fall en motsvarighet till paragraf 28 i Sverige.
Dessutom finns ett tillfälligt tillstånd att skjuta varg som angriper tamdjur. Det tillståndet förlängdes nyligen till och med den sista oktober. Men det tillståndet berörs inte av Högsta domstolens utlåtande.

Oklart hur många vargar det är på Åland
Hur många vargar det nu finns på Åland är okänt. Hittills har det skett en misstänkt vargattack mot tamdjur på Åland. För att få skyddsjakt brukar det krävas tre vargattacker.
Ställningstagandet från Högsta domstolen (HD) handlar om att man inte kan ge laglig rätt att skjuta en varg som angriper tamdjur och i nästa paragraf ge landskapsregeringen rätten att begränsa samma rätt till nödvärnsskott.

Två paragrafer som ”krockar”
Det är de två nya lagparagraferna 30 a och 30 b som är problematiska enligt HD.
30 a ger jägare rätten att vidta åtgärder, i sista hand akut skyddsjakt på eget initiativ, vid ett pågående eller nära förestående angrepp på tamdjur.
30 b ger å andra sidan landskapsregeringen rätt att begränsa rätten till akut skyddsjakt om jakten hotar rovdjurets bevarandestatus.
Men några närmare kriterier för utövandet av en begränsning finns inte i lagrummet, enligt HD, rapporterar Svenska Yle.

”Svårt att vara så precis”
– Vi måste försöka angripa den här frågan på ett annat sätt, därför att HD kräver att vi i lagen ska kunna precisera exakt när och hur man får bedriva den här akuta skyddsjakten. Det blir väldigt svårt att lagstifta så precist, säger Camilla Gunell, näringsminister vid Ålands landskapsregering, till svenska Yle.
Hon öppnar för att utvidga rätten för skyddsjakten och istället knyta jakträtten till en tillståndsgivning.
Det tillfälliga tillståndet att skjuta en attackerande varg, som gäller till den sista oktober, berörs dock inte av HD-utlåtandet.
– Det här är ett tillstånd, som gäller för en viss tid. En lag hade gett en mer kontinuerlig rätt till akut skyddsjakt, förklarar näringsminister Camilla Gunell till Svenska Yle.