Kommunalrådet i Strömsunds kommun protesterar till länsstyrelsen om att höja miniminivån för antalet årliga järvföryngringar i Jämtland med drygt tio valpkullar. Jämtland har redan 45 procent Sveriges järvar.
Foto: Shutterstock.com Kommunalrådet i Strömsunds kommun protesterar till länsstyrelsen om att höja miniminivån för antalet årliga järvföryngringar i Jämtland med drygt tio valpkullar. Jämtland har redan 45 procent Sveriges järvar.

Nej till fler järvar i kommunen

I ett svar till länsstyrelsen i Jämtland gör Strömsunds kommun tummen ned för höjt golv för järv- och björnstammen. Det är främst fler järvar som är negativt, enligt kommunalrådet Susanne Hansson (S).

”Känns orimligt i ett område där renskötsel” bedrivs över hela ytan”, skriver hon till länsstyrelsen om att ha 34 årliga järvkullar istället för 23,5.
När det gäller björnstammen driver Susanne Hansson samma linje som hon gör som ledamot i länets viltförvaltningsdelegation. Länet ska snarare ha en mindre björnstam. Då går det inte att öka miniminivån för björnstammen i Jämtland, konstaterar hon.

Samma syn på vargkullar
När det gäller vargstammen står dock länsstyrelsen och Strömsunds kommun på samma sida. Tillsammans med flera andra aktörer i Jämtland protesteras det mot Naturvårdsverkets mål att länet ska ha minst en vargföryngring, det vill säga tio vargar.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Slår hårt mot renskötseln
Det totala rovdjurstrycket slår hårt mot renskötseln i länet. Tåssåsens sameby har uppvaktat politiker i riksdagen om att de redan innan varg etablerats förlorar uppåt hälften av sina årskalvar till stora rovdjur.
Förra årets inventeringsresultat visar att Jämtland har 45 procent Sveriges järvar, 29 procent av den svenska björnstammen och 15 procent av lodjuren.