Länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet säger nej JRF:s begäran om licensjakt på lodjur.
Foto: Shutterstock Länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet säger nej JRF:s begäran om licensjakt på lodjur.

Nej till JRF om lojakt i söder

Inte heller i år blir det någon licensjakt på lodjur i det södra förvaltningsområdet. Det har länsstyrelserna nu meddelat Jägarnas Riksförbund i ett gemensamt svar.

Den 6 december sände Jägarnas Riksförbund (JRF) en begäran om licensjakt på 30 lodjur till länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet (SRFO), i syfte att minska lodjursstammen till referensvärdet för förvaltningsområdet.
Nu har JRF fått svar, och svaret är nej.

Inte uppnått förvaltningsmålet

I mejlet signerat landshövdingen, Ingrid Burman, motiverar länsstyrelsen i förvaltningsområdets ordförande län, Kronoberg, beslutet så här:
”Förvaltningsmålet ligger alltid antalsmässigt över länens miniminivå. Ännu har antalet lodjursföryngringar inte uppnått förvaltningsmålet i något län inom SRFO, se tabell. Av denna anledning saknas det idag utrymme för beslut om licensjakt.”

Stor säkerhetsmarginal
Lennart Ekström, ordförande i JRF:s Sörmlandsdistrikt, kommenterar beskedet i Eskilstunakuriren:
– Det är väldigt stor säkerhetsmarginal. Med våra snöfattiga vintrar i syd och lodjurets naturliga skygghet vet vi att alla familjegrupper inte observeras och kommer med i statistiken. Inventeringsresultatet är därför en underskattning av verkligheten.