Länsstyrelsen i Västra Götaland får backa från sitt beslut att begränsa jakttiden på vuxna älgar. Naturvårdsverket slår fast den ordinarie jakttiden.
Foto: Menno Schaefer / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Västra Götaland får backa från sitt beslut att begränsa jakttiden på vuxna älgar. Naturvårdsverket slår fast den ordinarie jakttiden.

Nej till kortare älgjakt

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att vuxna älgar bara skulle få jagas till den 20 december och att bara kalv skulle vara tillåten resten av jakttiden. Detta stoppas nu av Naturvårdsverket, skriver Svensk Jakt.

Enligt länsstyrelsen i Västra Götalands län är det oetiskt att jaga älgkor i januari och februari, eftersom de kan bära på ganska stora foster. Dessutom anser de att det inte går att följa taggrestriktioner eftersom många tjurar då tappat sina horn.
Därför tog de beslut att tillåta jakt på vuxna älgar bara fram till den 20 december och att det sedan bara får fällas kalvar fram till ordinarie jaktslut den 28 februari.

Beslutet överklagades
Detta överklagades av privatpersoner, skogsbolag och organisationer. Naturvårdsverket ger länsstyrelsen bakläxa och fastslår att den ordinarie jakttiden på älg gäller – från och med den 12 oktober till och med den 28 februari. De menar att beslutet om jakttid, som en gång togs av regeringen ”får anses ha tagit ställning till att jakt även kan omfatta dräktiga älgkor”.