Skulle rovdjursutredningen utmynna i en besvikelse får vi ompröva frågan om nollvision för varg, ansåg Henrik Tågmark, andre vice ordförande i JRF.
Skulle rovdjursutredningen utmynna i en besvikelse får vi ompröva frågan om nollvision för varg, ansåg Henrik Tågmark, andre vice ordförande i JRF.

Nej till nollvision för varg

Den mest livliga debatten blev det innan JRF-stämman avslog en motion som föreslog nollvision för varg.

Det är Mats Eriksson och Roland Johansson i Östersund som skrivit motionen. De vill att hela vargstammen skjuts bort. Alternativet är att alla frilevande vargarna istället stängs in i statliga hägn.

Lennart Forsberg från Norrbotten stödde motionen och manade ombuden att vara solidariska med dem som bor i varglänen.

– Annars är det ett svek mot alla som fått hundar och boskap lemlästade, deklarerade han.

Kurt Borg, distriktsordförande i Värmland, var på samma linje och yrkade också på bifall till motionen.

– Landsbygden blir våldtagen och terroriserad och snart har tåget gått för att stoppa vargplågan, varnade han.

– Vi i Värmland är för en nollvison. Nu är vargarna en mil från Karlstad. Det kokar i länet och snart går det inte svara för följderna, förklarade Hans-Bertil Granevald.

Vill avvakta rovdjursutredningen

Henrik Tågmark från Värmland är andre vice förbundsordförande och tillhör de som vill avvakta resultatet av rovdjursutredningen.

Förbundsledningen har haft tre träffar med rovdjursutredaren Åke Pettersson.

– Vid det senaste mötet kändes det som han förstått våra problem. Skulle utredningen utmynna i en besvikelse får vi ompröva frågan, kommenterade Henrik Tågmark.

Förbundsbasen Conny Sandström var ännu mer tydlig när det gäller vikten av att agera seriöst i vargfrågan.

– Vi måste lägga ned allt vi har på att få en bra lösning. Om vi driver en nollvision nu är vi inte alls med i den politiska processen, fastslog Conny Sandström.

– Vid det senaste mötet med jordbruksministern och alla handläggare på departementet la vi varenda minut på att vilket helvete vargarna kommer att ställa till med. Det måste att gå att hitta en förvaltningsform av vargstammen, så att det går leva kvar på landsbygden, tillade Conny Sandström.

Han riktade därefter hård kritik mot hur Kurt Borg skött sina åtaganden när det gäller vargläget i Värmland.

– Det går inte att först säga att man på hemmaplan accepterar två familjegrupper i länet och sedan driva en nollvision.

– Nu har vi en rovdjurspolicy som är så tuff som den kan vara för att vi fortfarande ska kunna vara med i en process för att få regional förvaltning av varg, förklarade Conny Sandström.

Läget snart akut

Mats Görling, generalsekreterare för JRF, påpekade att behovet att förvalta vargstammen snart är akut.

– Forskarna på Grimsö talar om att vi har en tillväxt på 18,5 procent i vargstammen. Forskare i andra länder talar om 20-35 procent. Det finns all anledningen att tro att vi också har runt 30 procent. Det skall till väldigt mycket illegal jakt för att stoppa det. Vi har passerat 200-strecket för vargstammen för länge sedan, konstaterade Mats Görling.

Därmed fick de på JRF-stämman som vill driva nollvision ge sig tills vidare.

– Det finns ingen vinnare eller förlorade. Frågan är mycket större än så, sammanfattade Conny Sandström motionsdebatten.