Foto: Shutterstock Länsstyrelsen informerar den sökande om vargars beteende: "Vargar rör sig ofta där det finns potentiella bytesdjur som till exempel rådjur eller annat vilt. Finns det gott om rådjur nära bebyggelse kan alltså vargar söka upp dem och därmed hamna i områden nära människor och tamdjur".

Nej till skyddsjakt på oskygg varg i Dalarna

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på en varg i Brenäs by i Insjön. Enligt ansökan är det en varg som vandrar runt inne i byn och uppvisar ett oskyggt beteende.

Ansökan om skyddsjakt kom in till länsstyrelsen i Dalarnas län den 19 augusti. Den sökande beskriver hur en varg har rört sig i Brenäs by i Insjön, Leksands kommun, under juli och augusti.

Angripit boskap

Enligt ansökan är tamdjurshållarna i trakten oroade över situationen. De ska också ha besvärats av vargar från Gimmenreviret, vilka angripit boskap och även visar ett oskyggt beteende.

Men länsstyrelsen i Dalarnas län säger nej till skyddsjakt, bland annat med hänvisning till att det inte har dokumenterats några skador på tamdjur under den tid som vargen har observerats.

Nära människor

Dessutom nämner man Viltskadecenters vägledning angående vargar i människors närhet. I vägledningen beskrivs en problemvarg som ”en individ som förändrat sitt beteende på ett sådant sätt att den kan förväntas uppvisa ett oönskat beteende nära hus eller människor i större utsträckning än en annan genomsnittlig varg skulle göra”.

Därefter konstaterar myndigheten att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda.