Nej till skyddsjakt på varg i Åshammar

Länsstyrelsen i Gävleborg avslår skyddsjakt på en närgången varg i Åshammar, skriver Gävletidningarna. Jägaren Mattias Eriksson ansökte om skyddsjakt efter att han och hans drever Bazze varit inblandad i en incident med en varg.

Mattias och Bazze var ute på rådjursjakt när en varg dök upp och gick till attack mot hunden. Mattias lyckades skrämma bort vargen och Bazze klarade sig med en blödande klo.
Mattias var så nära som 25-30 meter men utan att vargen uppträdde oskyggt. Det är dock inte tillräckliga skäl för skyddsjakt, anser länsstyrelsen.

30-tal observationer i december 
Bara i december finns ett 30-tal vargobservationer registrerade från samhällena Åshammar, Järbo, Jäderfors och Kungsberg. Länsstyrelsen skriver, enligt Arbetarbladet, att man inte ser lätt på de skador och observationer som rapporterats från området under hösten. Länsstyrelsen uppger att man följer ärendet och att beslutat kan komma att omprövas, om fler incidenter inträffar.