Det ska i första hand fällas kronkalvar när hjortarna härjar på åkrarna, anser länsstyrelsen i Örebro som nekat en jordbrukare att ha skyddsjakt på fyra vuxna kronvilt.
Foto: Shutterstock Det ska i första hand fällas kronkalvar när hjortarna härjar på åkrarna, anser länsstyrelsen i Örebro som nekat en jordbrukare att ha skyddsjakt på fyra vuxna kronvilt.

Nekad skyddsjakt på vuxet kronvilt

Jordbrukaren Thomas Bergman nekas skyddsjakt på fyra vuxna kronvilt av länsstyrelsen i Örebro län trots att de cirka 60 hjortarna skapat en förlust på 160 000 kronor för en skörd. Naturvårdsverket har avslagit bondens överklagande av länsstyrelsens beslut.

– Det är en dålig myndighetskultur hos länsstyrelsen, där de inte har någon förståelse för lantbrukarnas situation, kommenterar Thomas Bergman till Nerikes Allehanda, NA.
Som mest har Thomas Bergman sett ett 40-tal kronvilt samtidigt på sina åkermarker. Han har förluster på 160 000 kronor när hjortarna härjar i grödorna. Men det blev avslag från länsstyrelsen i Örebro om skyddsjakt på fyra vuxna djur.

Svårt att skilja på årskalvar och hindar
Istället fick bonden dispens att fälla kalvar nattetid på åkrarna. Men det är svårt eftersom hindar och årskalvar är jämnstora, invänder Thomas Bergman.
– Man måste vara tillräckligt säker på vad man siktar på som jägare. Kan man inte se skillnad ska man inte skjuta, säger han till NA.
Thomas Bergman tillägger att han inte vill riskera att bli lagförd för jaktbrott om det blir en felskjutning.

”Ska skjuta kalv i först hand”
Johanna Månsson Wikland, vilthandläggare på länsstyrelsen, är den som hanterat ärendet.
– Vi bedömer det som allvarliga skador det som skett. Men vi har fler punkter att förhålla oss till. Vad gäller population bedömde vi att hans önskemål inte skulle påverka stammen negativt. Men när vi kollade på andra åtgärder såg vi att det fanns andra bättre alternativ. Finns det hind, finns det kalv – då ska man i första hand skjuta kalv, säger hon till NA.
Naturvårdsverket gjorde samma bedömning som länsstyrelsen efter att Thomas Bergman överklagat.