En man som bedrivit skyddsjakt på kråka och skata för att skydda beckasin och tofsvipa får inte längre tillstånd till detta, eftersom de fåglar han skyddat inte är tillräckligt hotade.
Foto: Butterfly Hunter / Shutterstock.com En man som bedrivit skyddsjakt på kråka och skata för att skydda beckasin och tofsvipa får inte längre tillstånd till detta, eftersom de fåglar han skyddat inte är tillräckligt hotade.

Nekas jakt på kråkor och skator

En man i Halland har under flera år haf tillstånd för skyddsjakt på kråka och skata för att skydda andra fågelbon och ägg. Men nu är det stopp, skriver Kungsbacka-Posten.

Mannen, som bor i Onsala i Halland, har i flera års tid haft tillstånd att bedriva skyddsjakt på kråka och skata för att skydda bon och ägg för beckasiner och tofsvipor. När mannen nu gjorde en ny ansökan avslogs den av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har tidigare inte haft uppgifter i ansökningarna om vilka typer av vadarfåglar som mannen avsåg att skydda genom skyddsjakten, men nu när det är specificerat att det häller beckasin och tofsvipa beslutar de att inte tillåta skyddsjakt, skriver Kungsbacka-Posten.
Anledningen till beslutet är dels att den ordinarie jakten på skata och kråka redan är lång – från den 1 juli till den 15 april, och dels att beckasin och tofsvipa inte bedöms som så pass hotade att det behövs skyddsjakt för att skydda dem.