Nekas skyddsjakt på kronvilt

En lantbrukare i Gagnef, Dalarna, har ansökt om skyddsjakt på kronhjortar som äter upp ensilage för hans får. Men länsstyrelsen säger nej.

Enligt skyddsjaktsansökan ska sex kronhjortar dyka upp varje dag och äter av det ensilage som lantbrukaren utfodrar sina får med, skriver ATL.
Lantbrukaren uppger att han även hittat barkgnag på gran och att han är orolig över att hjortarna ska ställa till med mera skador.
Länsstyrelsen anser att lantbrukaren kan pröva fler förebyggande åtgärder, förutom att som redan nu låta hjortarna äta av ensilaget, innan en eventuell skyddsjakt kan tillåtas. De menar att lantbrukaren även kan förvara ensilaget på ett sätt så att hjortarna inte kommer åt det, till exempel inomhus.