Vargparet i det nya reviret Siggefora filmade av länsstyrelsens uppsatta viltkamera i mars i år, när de krafsar och urinerar för att markera revir.
Foto: Länsstyrelsen Uppsala Vargparet i det nya reviret Siggefora filmade av länsstyrelsens uppsatta viltkamera i mars i år, när de krafsar och urinerar för att markera revir.

Nio får dog efter vargattack i Uppsala

Nio får dog efter ett vargangrepp mot en hage öster om Östfora i Uppsala kommun. Inget av fåren i hagen överlevde attacken. Länsstyrelsen tror att det var minst en av vargarna i det nya Siggeforareviret som slog till. Hannen i reviret ses som en ”genetiskt viktig” F1-varg.

I går var Monica Eriksson, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet, med vid besiktningen av de sju vargdödade fåren.
– Två får var skadade och avlivades av djurägaren, berättar hon.
Därmed överlevde inget av fåren som gick i hagen.
Det saknas stängsel mot öppet vatten. I övrigt är det ett trådnät eller tre rader med eltrådar runt hagen.

Fårägaren såg en varg på morgonen
– Djurägaren såg en varg på morgonen, men vi vet inte om det var flera vargar i hagen, säger Monica Eriksson.
Länsstyrelsen misstänker starkt att det var varg från det nya reviret Siggefora som slog till.
Östfora-området ligger i närheten av det nya vargreviret Siggefora som delas med Västmanland.

Revirmarkerande par
Reviret upptäcktes i vintras. Det är ett revirmarkande par, där hannen är i F1-klass.
Tiken är född i Gårdsjöreviret i Värmland, där alfahannen är en F1, det vill säga avkomma i första generationen efter invandrad varg.
Hannen i Siggefora är också en så kallad F1:a, det vill säga första generationens avkomma från en av de ”genetiskt värdefulla” flyttvargarna i Tivedenreviret i Örebro län.

F2-vargar kan jagas
Enligt ett tidigare ställningstagande har Naturvårdsverket godkänt att det beslutas om licensjakt i vargrevir där det finns F2-vargar eftersom det nu finns så många vargar i den klassen. Det finns även exempel på att länsstyrelser beviljat skyddsjakt på F2-vargar.
När det gäller vargar med högre genetiskt värde (som F1) skrev Naturvårdsverket 2016 att det vid beslut om skyddsjakt bör ställas högre krav på att uppkomna skador är allvarliga och att det gjorts försök att hitta ”annan lämplig lösning”. Det kan då handla om att sätta upp rovdjursstängsel och använda nattfållor för boskapen. Skyddsjakten ska ske som ”sista åtgärdsalternativ”.

Okänt om det fötts valpar
Länsstyrelsen i Uppsala är inte helt säker på de mer exakta gränserna för Siggeforareviret på grund av bristen på spårsnö i vintras.
– Om vargparet i Siggefora fått valpar i våras vet vi inte heller, säger Monica Eriksson.
Länsstyrelsen tog inte DNA-prover efter angreppet utanför Östfora för att få bekräftat vilken eller vilka vargar det var som utplånade en hel fårbesättning.
– Nej, det gjorde vi inte eftersom det borde ha varit varg från Siggeforareviret, kommenterar Monica Eriksson.

Djurägare varnas för nya angrepp
”Risken för ytterligare angrepp i närområdet är förhöjd den närmsta tiden, särskilt nattetid”, skriver länsstyrelsen i ett varningsmeddelande till djurägare.
I juli hittades en död hund öster om Siggefora. Hunden hade varit försvunnen i åtta dagar och länsstyrelsen har undersökt platsen där hunden tros ha angripits. Eftersom hunden dog i ett vargrevir går det inte att utesluta ett vargangrepp, enligt länsstyrelsen.
”Länsstyrelsen kan inte bekräfta ett vargangrepp då det gått relativt lång tid sedan angreppet och länsstyrelsen inte kunnat se och besiktiga hunden˝, skriver myndigheten.