Alla vinterns vargrevir i Norge fanns helt eller delvis inom vargzonen i den sydöstra delen av landet.
Foto: Shutterstock & Høgskolen i Innlandet Alla vinterns vargrevir i Norge fanns helt eller delvis inom vargzonen i den sydöstra delen av landet.

Norge har drygt 100 vargar

Vargstammen i Norge har i vinter bestått av 103–106 djur. 56 av dem har befunnit sig i helnorska revir, och 47–50 i reviren som delas med Sverige. Samtliga dessa revir fanns helt eller delvis inom vargzonen.

Det visar en statusrapport vid utgången av april som Høgskolen i Innlandet har gjort på uppdrag av Rovdata, rapporterar NINA, Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning.
– Antalet vargar är detsamma som förgående säsong. Men fler vargar vistas i gränsrevir. 13 vargar registrerades som döda under perioden, säger Jonas Kindberg, ledare för Rovdata.
Alla vinterns vargrevir fanns helt eller delvis inom vargzonen i sydöstra Norge, förutom ett revirmarkerande par som fälldes i november.

8,5 föryngringar
11 valpkullar är registrerade, varav 6 i helnorska revir och 5 i gränsreviren Varås, Kymmen, Magnor, Skillingmark och Römskog som delas med Sverige.
Om en kull föds i ett gränsrevir räknas den som 0,5 föryngring för respektive land.
– Det blir alltså 8,5 kullar i Norge, en svag ökning från 8 kullar förgående säsong, säger Jonas Kindberg.
Stortingets miniminivå är 4–6 föryngringar.
Det samlades in dna från 87 vargindivider i Norge. Ytterligare 16 vargar i gränsreviren är dna-registrerade i Sverige. Dna togs från spillning, päls, saliv och urin.
Statusrapporten går att läsa här. Slutrapporten kommer den 1 juni.