För få järvar i länet? Länsstyrelsen i Norrbotten vill att det ska vara minst 50 och som mest 57 föryngringar per år. Under 2005 var det 45 föryngringar av järv i Norrbotten.
För få järvar i länet? Länsstyrelsen i Norrbotten vill att det ska vara minst 50 och som mest 57 föryngringar per år. Under 2005 var det 45 föryngringar av järv i Norrbotten.

”Norrbotten bör ha ännu fler järvar”

Trots stora problem för rennäringen vill länsstyrelsen att det ska finnas ännu fler järvar i länet. Det bör vara minst ytterligare fem föryngringar årligen, anser länsstyrelsen.
Norrbotten ska få ta särskilt ansvar för att den svenska järvstammen är livskraftig. Det framhåller länsstyrelsen och skickar ut sitt förslag om en regional förvaltningsplan för de stora rovdjuren på remiss till berörda.

Under 2005 skedde 45 föryngringar av järv i Norrbotten. Länsstyrelsen kan istället tänka sig att det ska vara minst 50 och som mest 57 föryngringar per år. Man erkänner samtidigt att rennäringen blir utsatta för stora skador på grund av järvarna.

Alla svenska län som har fasta stammar av varg, björn, lodjur, järv och kungsörn ska få fram regionala förvaltningsplaner rovdjuren.

Renskötarna drabbas hårt

Främst är det renskötseln som påverkas av rovdjursantalet, anser länsstyrelsen i Norrbotten. 32 av landets 51 samebyar finns i Norrbotten och de innehar drygt 60 procent av det tillåtna antalet renar i Sverige. Länsstyrelsen skriver att ”detta innebär att problematiken kring rovdjur och renskötsel är den allt överskuggande faktorn i länets rovdjursförvaltning”.

– Delar av länet hyser i dag Västeuropas tätaste järvstam, konstaterar Anna von Sydow som är chef för naturvårdsenheten på länsstyrelsen, till Norrbottens-Kuriren.

Inte fler vargar

Det är tänkbart att ha något större stammar av järv, lodjur och kungsörn och man är villig att ta på sig särskilt ansvar för järven. Man kan också tänka sig en stabil björnstam, men inte fler vargar i länet. Förslaget som länsstyrelsen har om vargen är att man ska kunna hysa enstaka vargföryngringar och vargindivider så att spridningen genom landet blir möjlig.

Sista chansen för att svara på länsstyrelsens remiss är den sista mars.