Foto: Mostphotos & länsstyrelsen i Norrbotten De streckade fälten utgörs av fredade områden. Område 1 och 2 slås nu samman och tilldelningen från jaktområden ovan odlingsgränsen omfördelas.

Norrbotten: Resterande björnar omfördelas under licensjakten

Tilldelade björnar omfördelas till andra jaktområden då jakttiden löper ut ovan odlingsgränsen i Norrbotten. 17 björnar återstår av kvoten på sammanlagt 70 djur i länet.

Den 30 september är licensjakten på björn över ovan odlingsgränsen, i Norrbottens län återstår 17 djur av tilldelningen.

Länsstyrelsen har nu beslutat att resterande björnar ovan odlingsgränsen, då jakten avlyses där, omfördelas till en sammanslagning av jaktområde 1 och 2 i den sydöstra länsdelen.

Minska förluterna

Motiveringen bakom beslutet är att förlusterna för rennäringen ska minska samtidigt som björnstammen balanseras så att förvaltningsmålen kan uppnås.

Område 5, det vill säga Kalix, Överkalix, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Gällivare och Kiruna berörs inte av åtgärden.