Norrlands kvot minskar med 42 lodjur

I Norrlandslänen blir det sammanlagt jakt på 85 lodjur i mars. Det är en minskning med 42 lodjur jämfört med förra året. I år fick länsstyrelserna i de nordligaste länen själva bestämma länskvoterna i lojakten.

• I Norrbotten minskar kvoten med 19 lodjur jämfört med 2010 och blir endast fem lodjur.
• I Västerbotten bantas tilldelningen med 27 djur till åtta.
• Västernorrland får däremot en höjning med fyra lodjur till tolv.
• Jämtland har samma kvot som förra året – 60 lodjur.

2011 är första året då Naturvårdsverket delegerade till länsstyrelserna i Norrland att besluta om hur många lodjur som får fällas.

Lämnar utrymme för skyddsjakt
Länsstyrelserna fick uppdraget att väga in både lostammens storlek i det egna länet, regionala rovdjursmål, skador i renskötseln samt vad beslutet innebär för lostammen nationellt sett. Dessutom hålls kvoterna för licensjakt på låg nivå för att ge utrymme för skyddsjakt på enstaka lodjur som tar för många renar.
I Norrbotten blir årets lodjurskvot därmed endast fem lodjur.
– I Norrbotten ligger lodjursstammen strax under det förvaltningsmål på 35 lodjurföryngringar som finns för länet. Det måste samtidigt finnas ett utrymme för skyddsjakt på utpekade skadegörande lodjur. Licensjakten i länet måste därför bli mycket begränsad i år, kommenterar Britta Wännström, Västerbotten har fått den största bantningen i lojakten bland Norrlandslänen med 27 förre lodjur i årets jakt.

Få lodjur i kustlandet
I länets kustland får ett djur fällas. I norra inlandet (Sorsele, Malå och Norsjö) får två djur fällas.
I södra inlandet (Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Lycksele och Åsele) får fem djur skjutas.
Enligt Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västerboten, tyder årets inventering på att lostammen ligger på ungefär samma nivå som förra året. Det är få lodjur i kustlandet och en stor del av lodjuren finns i inlandets södra del.
Nytt för i år i Jämtlands län är att jaktområdena inte är indelade i kommuner utan omfattar hela länet.
Länsstyrelsen i Västernorrland meddelar att tolv lodjur får fällas i länet, vilket innebär en ökad kvot med fyra djur jämfört med förra året.