Norrskog sparkar ut samtliga jägare

Norrskog har sagt upp samtliga jaktarrenden i Jämtland. 
Norrskogs beslut fattades vid föreningsstämman. 
En motion från Västra Jämtlands skogsbruksområde och Hallen Ovikens skogsbruksområde är anledningen till beslutet. Motionärerna anset att Norrskogs skogsinnehav i många fall används av jägare utan koppling till föreningen. 

”Även jägare direkt kopplade till konkurrerande
företag nyttjar jakten och stugor till vad vi upplever kraftigt rabatterade priser”, skrev motionärerna som kräver att arrendepriset ska marknadsanpassas med hjälp av upphandling.
Norrskogs styrelse avstyrkte motionen, men föreningsstämman körde över styrelsen och antog motionen.
För ett par veckor sedan skickades uppsägningarna ut och länets drabbade jägare stormar mot beslutet att jakten ska gå ut på anbud.

”Allmogejakten är hotad”
Den gamla allmogejakten sätts helt ur spel, befarar Bo Torstemo, jaktledare i Salsåns jaktlag i Berg.
– Risken finns att det blir jägare med tjocka plånböcker som tar hem spelet. Vi som jagat på dessa marker i alla år förväntas väl nu bli servicepersonal och älgfösare, säger Bo Torstemo till Östersunds-Posten.
Han befarar även att de jaktmarker som hittills lyckats samordna jakten på bästa sätt nu kommer att splittras.
Bo Torstemo hoppas att ett möte med Norsskogs skogschef Björn Skogh den 7 januari ska öppna för en lösning av frågan.

”Kollektiv bestraffning”
– Det här känns som kollektiv bestraffning. För att några anses ha syndat ska alla arrendatorer bestraffas. Det är som att ta körkortet från alla bara för att någon kört för fort, kommenterar Bo Torstemo i Östersunds-Posten.
”Om det sticker i ögonen att jägare kopplade till konkurrerande bolag jagar på Norrskogs marker är det väl i första hand de berörda som ska sägas upp och inte hela jaktlagen”, skriver några av de uppsagda jägarna i ett brev till Norrskog, där de även kräver svar på en rad frågor om uppsägningsbeslutet.