Prov från hjortens hjärna visar att hinden drabbats av älgtypen av CWD, Chronic Wasting Disease. Det är den första norska hjorten som hittats med CWD.
Foto: Marianne Heum/Veterinärinstitutet Prov från hjortens hjärna visar att hinden drabbats av älgtypen av CWD, Chronic Wasting Disease. Det är den första norska hjorten som hittats med CWD.

Norsk hjorthind drabbad av CWD

Norska myndigheter konstaterar nu att en sjukdomsdrabbad hjort ute vid Atlantkusten hade samma typ av CWD som drabbat norska älgar. Det är den första hjorten med smittan som upptäckts.

De smittade älgarna påträffades i Lierne och Selbu, nära gränsen till Sverige.
Den drabbade hjorten, en äldre hind, påträffades i Möre och Romsdal. Närmaste större stad är Ålesund. 
De drabbade älgkorna var också äldre.
Det var prov från djurets hjärna som bekräftade sjukdomen, skriver Veterinärinstitutet. Prov från hindens lymfa visade inte sjukdomstecken.

Första hjorten med CWD
Hjorten är den första norska hjort som befunnits ha CWD, Chronic Wasting Disease.
I Sverige brukar CWD även kallas för avmagrinssjuka.
Förutom avmagring är symtomen för drabbat vilt beteendeförändringar, vinglighet, dregling, samt ökad salivering och urinering
De norska vildrenar som tidigare bekräftats med CWD-smitta har haft ytterligare en variant av vad som ofta liknas vid galna ko-sjukan. 

Fler hjortar ska undersökas
Nu ska provtagningarna intensifieras på fällda hjortar i Möre och Romsdal.
Norge är så vitt känt det enda europeiska landet där CWD förekommer.
Men CWD finns i många områden i USA. Det är inte känt att CWD kan överföras till människa, men hälsomyndigheterna i USA avråder konsumtion av djur som bär på CWD-smittan.
Norge fick sitt första CWD-fall i april 2016.
Nu har snart 14 000 analyser gjorts.

Fakta om CWD-övervakningen i Sverige finns här: