Norsk vargpolitik kritiseras

Representanter från både den svenska och den norska regeringen ska träffas i morgon, onsdag, för att diskutera vargfrågan. Norska miljöorganisationer är nu oroliga över att Norge ska räkna med de vargflockar som rör sig över gränsen mellan Sverige och Norge och därför kunna decimera den norska vargstammen ännu hårdare, och kanske till och med sätta stopp för norska föryngringar.
Miljöorganisationer i Norge, Sverige och Finland skriver nu brev till respektive statsminister där de protesterar mot de norska planerna.

25 olika miljöorganisationer, med totalt 800 000 medlemmar  i Norge, Sverige och Finland, skriver i dag till sina statsministrar. De kräver en mer ansvarsfull vargpolitik. De menar att det finns viktigare saker att diskutera än hur vargflockar i gränstrakterna mellan Sverige och Norge ska räknas. De anser att de tre länderna i stället bör inleda en process för att ta fram gemensamma riktlinjer för hur den fennoskandiska vargstammen ska förvaltas.

Obegränsad skyddsjakt tillåts i finska renbetesområden
I Finland har man tagit beslut om att ett obegränsat antal vargar får skjutas inom finska renskötselområden. Det innebär att vargar kan skjutas när de vandrar från Finland till Sverige och den naturliga invandringen i så fall störs. Den fennoskandiska vargstammen är så gott som helt isolerad från den finsk-ryska, hävdar oganisationerna.
– Berörda länder måste ta ett gemensamt ansvar för att isoleringen bryts så att vi får ett naturligt genflöde och inaveln minskar i den norska och svenska vargstammen, skriver de 25 organisationerna.

Tre revir är norskt mål
I Norge finns ett nationellt mål på tre vargrevir. Om det räknas med hälften av de revir som går över gränsen mot Sverige ökar antalet revir med 50 procent. Miljövännerna tror att det då finns risk att de vargrevir som helt finns på norska mark då skjuts bort för att upprätthålla gränsen på tre revir.
– Om det skulle ske utrotas i princip vargen i Norge och den norska vargstammen kommer delvis att leva i Sverige och vara ett svenskt ansvar. Det är inte acceptabelt, menar Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden, i ett pressmeddelande.