Norska län vill fälla 36 vargar

Ett antal rovviltnämnder i Norge vill ha jakt på sammanlagt 36 vargar i de norska länen Hedmark, Østfold, Oslo och Akershus.

De norska revir som berörs är bland annat Julussa, Osdal och Slettåsreviret, det sista utanför den så kallade ulvezonen. Jakten innanför ulvezonen föreslås ske mellan 1 januari till 15 februari, medan jakten utanför zonen får ske från 1 oktober i år till 31 mars nästa år.
Den norska regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om licensjakt. Där kommer man också att beakta internationella åtaganden och Stortingets beståndsmål på fyra till sex årliga vargkullar.
Den norska vargstammen utgörs enligt den senaste inventeringen av 70-80 vargar.