Norska Stortinget vill gå till botten med frågan om de norska vargarnas genetiska bakgrund.
Foto: Mostphotos Norska Stortinget vill gå till botten med frågan om de norska vargarnas genetiska bakgrund.

Norska vargars ursprung utreds mer

Utredningen av de norska vargarnas ursprung fortsätter. Miljödirektoratet bjuder nu in forskare för att samla in nya prover från stora delar av Europa och göra fördjupade genetiska analyser.

Norska Stortinget vill gå till botten med frågan om de norska vargarnas genetiska ursprung och beslutade 2016 om en ny fristående utredning. Klima- och miljödepartemetet gav uppdraget till Miljödirektoratet.
Myndigheten i sin tur anlitade tre amerikanska forskare för att genomföra den första delen av uppdraget, en litteraturgenomgång som presenterades i höstas. Forskarnas slutsats var att de skandinaviska vargarna kommer från Finland och västra Sibirien, och att det inte finns några bevis för hybridisering med hund.

Omfattande och tidskrävande

Nu skriver Miljödirektoratet på sin hemsida att det är dags för den andra delen av utredningen. Myndigheten uppmanar forskare från hela världen att söka uppdraget som förväntas bli både omfattande och tidskrävande.
Förutom att med moderna metoder analysera så mycket som möjligt av arvsmassan, så ska forskarna samla in prover.
– I Skandinavien är mycket material lätttillgängligt, men i exempelvis Ryssland måste uppdragstagarna vara beredda på att kartlägga själva och resa runt till muséer och liknande för att finna nödvändiga prover, säger Ellen Hambro, direktör vid Miljödirektoratet.