Några så kallade bevarandeorganisationer har makten över riksdag, regering och statliga verk och styr därmed i praktiken vargpolitiken i landet, kommenterar Solveig Larsson om den stoppade urvalsjakten på varg.
Några så kallade bevarandeorganisationer har makten över riksdag, regering och statliga verk och styr därmed i praktiken vargpolitiken i landet, kommenterar Solveig Larsson om den stoppade urvalsjakten på varg.

”Nu styrs vargpolitiken av bevarandesidan”

Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, är inte förvånade över att urvalsjakten på varg har stoppats tillfälligt efter ett beslut av Kammarrätten.

– Historien upprepar sig och visar att några så kallade bevarandeorganisationer uppenbarligen har makten över riksdag, regering och statliga verk och därmed i praktiken styr vargpolitiken i landet, kommenterar Solveig Larsson i ett pressmeddelande.

Det handlar om organisationer som inte har någon empati, eller något som helst ekonomiskt ansvar, för de människor som drabbas av att ha varg i sina närområden, tycker JRF-basen.

”Befängt påstående”
– Det är befängt att påstå att avskjutningen av 16 hårt inavlade individer i utvalda områden menligt skulle påverka vargstammen, säger Solveig Larsson.

– Särskilt som de utpekade länen tillsammans håller långt mer varg än vad det av riksdagen fattade nationella målet anger, tillägger hon.

Ses som pittoreska
Solveig Larsson anser att det endast handlar om populism och frieri till den urbaniserade tätortsbefolkningen. De ser landets glesbygd som vildmark och rekreationsområden, där glesbygdsborna och deras näringar endast är pittoreska inslag.

– Det är beklagligt att Kammarrätten finner orsak att stoppa Naturvårdsverkets beslut. Det antyder att beslutet fattats på oklara grunder, eller att Kammarrätten erhållit felaktiga ingångsvärden. Det här är en process som ytterligare spär på rovdjurskostnaderna, sammanfattar Solveig Larsson.