Vargjakt får bra betyg. Senaste vargjakten fungerade bra, tycker Naturvårdsverket, som dock pekar på störningar och jaktsabotage. Bilden togs vid 2010 års jakt.
Foto: Torbjörn Lektell

Vargjakt får bra betyg. Senaste vargjakten fungerade bra, tycker Naturvårdsverket, som dock pekar på störningar och jaktsabotage. Bilden togs vid 2010 års jakt.

NVV: Årets vargjakt fungerade bra

Årets licensjakt på varg fungerade bra och jägarna sköt bättre än förra året. Kommunikationen med länsstyrelsen fungerade bra och några tecken på illegal jakt har inte funnits. Däremot störde vargaktivister jakten i Dalarna och Värmland och i Västra Götaland blev jägarna störda och provocerade av norska aktivister som tältade i skogen, fällde träd och åstadkom skadegörelse.

Det framgår av den rapport som Naturvårdsverket nu sammanställt över 2011 års vargjakt.
Det var andra året som jakt på varg tilläts i det mellansvenska vargbältet där Dalarna, Gävleborg, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanlands län ingår.
Årets jakttid var förlagd något senare än föregående år och inföll 15 januari-15 februari då sammanlagt 20 vargar skulle få fällas vilket var en minskning mot föregående år.
Enligt Naturvårdsverket hade jakten 2010 fungerat väl och det behövdes bara begränsade justeringar i villkoren för 2011 års jakt.

”Vargexplosionen”
Bland annat skulle sambandet mellan jägare och länsstyrelsen förbättras för att förhindra överskjutning. De aktuella telefonlinjerna hade tidigare varit blockerade av media eller intresserad allmänhet.
Av vargkropparna som sändes till SVA hade det tidigare förekommit att det saknats delar av kroppen och det hade blivit mycket bättre även om det även i år saknades något tåben eller några svanskotor.
Vid årets jakt deltog färre jägare och enligt rapporten berodde det på besvikelse från jägarhåll över att tilldelningen sänkts vilket i flera fall ledde till uppmaningar till bojkott av vargjakten.
”Två stora markägare i Västmanland stängde också i protest av sina skogsbilvägar med bommar och underlät att ploga vägar som annars brukar hållas öppna. Här var också relativt få jägare ute. Man ansåg det inte lönt med endast en varg tilldelad. Ett motiv för att inte jaga som hördes på en del håll var att staten själv fick ta hand om ”vargexplosionen”, skriver Naturvårdsverket.
 
Försökte störa jakten
Naturvårdsverket konstaterar också att jägarna var väl förberedda och organiserade och någon överskjutning förekom inte då 19 av de totalt 20 vargarna som var tillåtna fälldes. Om jägarna skötte sig bra så var det desto sämre ställt med vargaktivisterna som försökte störa jakten.
I Dalarna stördes jakten av jaktmotståndare och polisen och länsstyrelsen upprättade ett kontaktnät för att försöka avstyra störningarna.
Aktivister dök också upp på skottplatser som de hittat till med hjälp av länsstyrelsens rapportering. Enligt länsstyrelsen ska rapporteringen ändras till nästa jakt för att undvika konfrontation i skogen.

Maskerade tutare 
I Värmland åkte maskerade aktivister runt med bil i skogen och tutade för att störa.
Värst var situationen i Västra Götaland dit norska vargvänner tagit sig.
”De åkte omkring i bil och tutade, gick längs passlinjer och slog i träd, hojtade och fotograferade skyttarna. De tältade i området och fällde träd och ställde till skadegörelse”, skriver Naturvårdsverket.
Aktivisterna försökte också med massutskick av protestmail till länsstyrelserna sabotera verksamheten.
En aktivist försökte förhindra länsstyrelsens kontakt med jägarna via telefon genom ”filibustertal”, alltså att tala oavbrutet, för att förhindra tjänstemannens jägarkontakt. Minst en jaktledare och en skytt blev hotade via mail.