NVV vill behålla jaktfrågorna

Naturvårdsverkets personal strider för att få behålla anvaret för jakten och viltvården. Man säger nej till utredare Håkan Larssons förslag om en ny viltmyndighet.

Håkan Larsson tog fasta på att det finns ett missnöje med att Naturvårdsverket fokuserat främst på bevarandefrågor.
– Till exempel går 50 procent av de resurser Naturvårdsverket har för jakt och viltförvaltning till rovdjuren, sa Håkan Larsson när han presenterade sin utredning.
Håkan Larssons förslag är en ny viltmyndighet, som ska ha hand om jaktfrågor från och med år 2017. Förslaget gillas av såväl Jägarnas Riksförbund som exempelvis chefen för Viltskadecenter, Inga Ängsteg.
Men Naturvårdsverkets tjänstemän är inte beredda att släppa jaktfrågorna ifrån sig utan argumentation.

Naturvårdsverkets yttrande
Så här skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande över utredningen:
”Naturvårdsverket anser att regionaliseringen av viltförvaltningen varit framgångsrik. Länsstyrelserna, inklusive deras viltförvaltningsdelegationer, har blivit en allt viktigare aktör inom viltförvaltningen. Redan idag fattas flertalet myndighetsbeslut som rör jakt och viltförvaltning på regional nivå och det är en av verkets viktigaste uppgifter att vägleda och samverka med länsstyrelserna. Naturvårdsverket ser stora fördelar med en fortsatt regionalisering av viltförvaltningen och anser att verket, med hänsyn till erfarenhet, kontaktnät och kompetens, är mest lämpat att som nationellt ansvarig myndighet fortsätta leda och delta i arbetet. Regionaliseringen av viltförvaltningen har medfört ett ökat behov av samordning av myndigheternas arbete. Naturvårdsverket förordar att verket i sin instruktion ges uppdraget att samordna myndigheternas arbete med jakt och viltförvaltning på samma sätt som idag är fallet för friluftsliv, omgivningsbuller, samt uppföljning och utvärdering av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.”