Ny finsk-rysk varg i Norrbotten

Nu kan det bli dags för att flytta en ny invandrad varg från renskötselområdet till vargbältet i Mellansverige. Ett annat alternativ är att senare försöka ta tikens valpar för utsättning hos en mellansvensk vargtik.

Ett nytt vargpar har identifierats i Norrbotten. Vargarna rör sig i ett område i Tornedalen, nära finska gränsen. DNA-analyser visar att minst en av vargarna är en invandrad finsk-rysk varg. Vargparet har bildat revir och tiken löper.

Vill ha skyddsjakt på vargparet
I det aktuella området finns flera samebyar. Vargreviret finns i ett renskötselområde med både vinterbetesområde och året runt-marker. En sameby har kommit in med en ansökan om skyddsjakt på vargarna.

– Vi överväger just nu tillsammans med Jordbruksverket om vilka möjligheter som finns för att den invandrade genetiskt viktiga vargen ska kunna införlivas i den svenska vargstammen. Arbetet sker i dialog med berörda samebyar och länsstyrelsen i Norrbottens län.

Det säger Helene Lindahl, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning, i ett pressmeddelande.