Flyttad tre gånger. Naturvårdsverkets tjänstemän har sövt och flyttat den finskryska vargtiken så många gånger som är max i Sverige. Nu ska utredas om hon trots allt kan flyttas en fjärde gång, för bland renarna i Junsele kan hon inte vara kvar.
Foto: Naturvårdsverket

Flyttad tre gånger. Naturvårdsverkets tjänstemän har sövt och flyttat den finskryska vargtiken så många gånger som är max i Sverige. Nu ska utredas om hon trots allt kan flyttas en fjärde gång, för bland renarna i Junsele kan hon inte vara kvar.

Ny flytt väntar flyttvargen?

Det kan dra ihop sig till en ny biltur för den finskryska flyttvargen,

– Vi måste naturligtvis utreda om en fjärde flytt är möjlig, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Alternativet är avlivning.

På onsdagen möttes Naturvårdsverkets tjänstemän och samerna i Voernese och Vilhelmina södra samebyar. Det blev ett möte på Stadshotellet i Vilhelmina.

– Det blev aldrig någon diskussion. Vi förklarade att vi snart flyttar ned våra renar i området och att vargarna inte kan vara kvar då. Tjänstemännen från Naturvårdsverket argumenterade inte emot, berättar Tomas Kristoffersson, ordförande i Voernese.

Från Naturvårdsverket deltog Ruona Burman och handläggare Magnus Kristoffersson.

LIten chans vara kvar
– Det enda vi har klart för oss i nuläget är att vargparet har liten chans att vara kvar i området, säger Ruona Burman.

Vargarna vistas i vinterbetesområdet i trakterna av Junsele i norra Västernorrland.

– Vi åker hem till Stockholm och överlägger internt på Naturvårdsverket. Jag har lovat samerna att vi återkommer till dem med ett besked i slutet av veckan, säger Ruona Burman.

Dispens för fjärde sövningen?
Vargtiken är en invandrare och Finland-Ryssland och hon har sövts och flyttats tre gånger från renskötselområdet. Varje gång har hon vandrat tillbaka. Nu har hon desutom skaffat sig en ny partner i Junsele.

De djurförsöksetiska reglerna säger att en varg inte får sövas mer än tre gånger under sin livstid.

– Vi måste naturligtvis ställa oss frågan om vi kan söva henne en fjärde gång. Vi måste utreda hur reglerna ser ut men också fundera på om det är rimligt. Vi vill inte orsaka onödigt lidande för djuren vi hanterar, säger Ruona Burman.

Alternativet till flytt är att finskryskan avlivas och hela det prestigeladdade flyttprojektet kraschar.

”Risk för kolerisk hjärtattack”
Vargforskare Olof Liberg tar emot nyheten med bestörtning. Han har innerligt hoppats att finskryskan ska kunna vara kvar i Junseletrakten och para sig och föra in nya gener bland de svenska vargarna.

– Det kommer nästan aldrig några glada nyheter i den här branschen. Det är nästan risk för en kolerisk hjärtattack när jag hör sådant här, säger Liberg.

Om den finskryska vargtiken trots allt sövs och flyttas en gång till menar Liberg att det är meningslöst att köra med samma taktik som tidigare.

Förordar hägn
– Sannolikheten att hon skulle stanna söder om renskötselområdet efter en fjärde flytt är minimal. Då måste man använda möjligheten med ett acklimatiseringshägn, där hon placeras innan hon släpps igen, säger Olof Liberg.

Den frågan är politisk dynamit. Då pekar samhället med hela armen var finskryskan ska ha sitt revir. Tanken är att hon blir kvar på platsen där hägnet ligger. Det blir ett hägn som blir allmänt känt i området och som måste bevakas. I hägnet matas vargar under fångenskapen.

Hittills har Liberg betraktat alternativet med acklimatiseringshägn som politiskt omöjligt.

– På något sätt går det kanske att lösa. Man kanske kan ta bort alla andra vargar i området, säger Olof Liberg.