Foto: Kristdemokraterna & Mostphotos Landsbygdsminister Peter Kullgren vill prata med landshövdingarna innan han kommenterar utsikterna för licensjakt på varg i län där det inte förekommer. Inom kort kommer en kallelse till berörda länsstyrelser.

Ny kallelse – alla län med varg bjuds in till landsbygdsministern

Representanter från varglän utan licensjakt på varg kommer att bjudas in till landsbygdsminister Peter Kullgren. Men när det blir licensjakt återstår att se: ”Det vågar jag inte säga rätt ut nu, jag måste träffa dem först och lyssna”, säger Peter Kullgren.

I dag var landshövdingarna från de län där licensjakt på varg ägde rum i år inbjudna till landsbygdsminister Peter Kullgren med ”anledning av vinterns licensjakt samt Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag om skyddsjakt”.

Laga förfall

Fyra av fem landshövdingar kom på mötet, den femte hade laga förfall konstaterar landsbygdsminsiter Peter Kullgren när Jakt & Jägare talar med honom efter mötet.

– En var förhindrad, men det kom en fullgod representant och mötet gick bra.

Vad var syftet med mötet?

– Ingången är att den här regeringen vill ha en mindre vargstam. Därför är jag angelägen om att höra utvärderingar om årets licensjakt. Vad har fungerat bra och mindre bra? Bland annat talade vi om beslut över läns- och landsgränser.

– Tilldelningen var 75 vargar, men bara 57 fälldes. Varför? undrade jag.

Fick du bra svar?

– De hade svar på tal utifrån läget, det är en komplicerad fråga. Intressant var att de flesta reflekterade över vad som ska göras för att inte hamna i det läget igen. Regelverket gör det svårt med revirgränser, det bör fattas beslut som gäller större områden. Sådant kommer vi att följa upp i detalj. Det var intressant att få deras (landshövdingarnas, reds. anm.) perspektiv.

– Unisont sas det att alla är angelägna om att få korrekta underlag vid beslut. Man vill ha koll på exakt hur många vargar det finns.

Det finns en stark önskan om licensjakt i Skåne och andra län i syd, kan beslut fattas i närtid?

– Där har jag faktiskt en nyhet. Jag har bestämt att träffa länsstyrelserna i de länen på liknande sätt som i dag, men någon kallelse har inte gått ut än.

– Det är viktigt med dialog och varg har vi ju i princip överallt numera. När vargarna växer söderut blir det en annorlunda hantering av flera orsaker. Inventeringarna blir svårare utan spårsnö. Och så har vi de rena jordbruksaspekterna. Tätheten avseende boskap är mycket större i de södra delarna av Sverige än hemma i Värmlandsskogarna.

När blir det licensjakt i Skåne till exempel?

– Det vågar jag inte säga rätt ut nu, jag måste träffa dem först och lyssna. I övrigt pratade vi om trubbigheterna kring skyddsjaktsbeslut. Direktiven och rekommendationerna har några år på nacken. Det fick vi med oss att titta på.