FOTO: Suzanne Fredriksson Tomt jakttorn. I Stadra-Nora älgskötselområde är risken stor att det blir en marginell älgjakt i höst. (Arkivbild)

Ny motgång för Stadra-Nora

I våras ansökte styrelsen i Stadra-Nora älgskötselområde om skyddsjakt på varg i Greckenreviret men fick avslag. Länsstyrelsen ansåg inte att kriterierna för skyddsjakt var uppfyllda. Nu har även Förvaltningsrätten sagt nej.

Jakt & Jägare har i flera artiklar beskrivit de problem Stadra-Nora älgskötselområde i Örebro län har med tio vargrevir som hör till länet och fyra revir som delas med andra län.

Belastningen för älgskötselområdet såväl jaktligt som ekonomiskt är mycket kännbar. I en tidigare intervju säger ordföranden för älgskötselområdet, Pierre Andersson, att under en tioårsperiod har vargförekomsten åsamkat älgskötselområdet en ekonomisk skada på 6 150 000 kronor.

Grusade förhoppningar

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte de problem som jägarna har med löshundsjakt i området men hänvisar bland annat till att det inte skett något angrepp på hundar de senaste tolv månaderna.

När älgskötselområdet bestämde att man skulle överklaga Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten uttryckte sig Pierre Andersson så här:

– Att överklaga är viktigt för att visa på ett fel, men jag har inga väldiga förhoppningar.

Och han fick rätt.