Ny nödvärnsparagraf

Idag presenterar Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist förslaget på ändring av paragraf 28 i jaktförordningen.
Det är en nödvärnsparagraf som reglerar rätten att döda stora rovdjur som attackerar tamdjur.

Som väntat utökas nödvärnsrätten endast för boskap i hagar.

Inom inhägnat område kommer det att räcka att det kan betraktas som sannolikt att rovdjuret ska anfalla tamdjuren för att det ska kunna dödas. Men villkoret är att den som ska försvara boskapen först måste försöka skrämma bort rovdjuret.

När det gäller dessa djur slipper ägare och skötare därmed att först stå och vänta på att deras djur skadas innan de får skjuta. Förslaget har fått hård kritik för att vara alldeles för otillräckligt. Det blir inget utökat skydd för andra tamdjur som angrips av rovdjur.

Förslaget till ny lydelse av paragraf 28 kommer nu att skickas ut på en snabb remiss. Därefter kommer regeringen att ta beslut om en förändring av förordningen.

– För mig är det här är ett viktigt beslut för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken. Samtidigt får vi ett rättssäkert system i situationer då det är nödvändigt att skjuta ett rovdjur, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Även utanför hägn införs regeln skräm först – skjut sedan

Regeringen vill införa ett krav på att jägaren först ska försöka skrämma, eller på annat sätt avvärja angreppet införs, både utanför och innanför inhägnat område

Utanför inhägnat område gäller samma regler som idag – rovdjuret får bara dödas i omedelbar anslutning till att det redan angripit ett tamdjur

Regeringen påpekar att Naturvårdsverket ska bevaka att dödandet av rovdjur enligt paragraf 28 inte gör det svårare att bevara en rovdjursart.