Foto: Mostphotos För den som äter stora mängder kött från rådjur fällda på Frösön finns det enligt SLU skäl att se över matvanorna.

Ny studie – farligt höga halter PFOS i rådjur

Rådjur från Frösön i Jämtland innehåller så mycket giftigt PFOS att regelbunden konsumtion kan innebära hälsofaror. Det är en av slutsatserna från SLU angående förekomsten av PFAS i däggdjur och växter.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som går ut med ett pressmeddelande efter att ha studerat förekomsten av per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, i växter och däggdjur på Frösön.

Senaste rönen

Tidigare studier visar att det finns höga halter av miljögiftet i fisk och vatten i närheten och de senaste rönen visar att PFAS har spridit sig till jord, växter och landlevande djur.

Den senaste studien visar bland annat att skogssorkarna är mycket utsatta för PFAS i området, vilket är oroande eftersom de utgör basföda åt många stora rovdjur som rödräv, pärluggla och mård.

– Vi är oroade över vad den här höga PFAS-förekomsten som fanns i just skogssorkarna kan få för effekt på ekosystemen både här och nu men också på längre sikt, säger Frauke Ecke, en av SLU-forskarna som utfört studien.

Undersökta prov

Undersökta muskelprover från vilt i området överskred inte EU:s gränsvärde för PFAS. Men ett muskelprov från ett rådjur låg nära gränsvärdet för det närliggande miljögiftet PFOS och leverprover från två rådjur överskred gränsvärdet.

Forskarna bakom studien fastslår att:

”Det av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) rekommenderade tolerabla veckointaget av PFAS4 riskerar att överskridas vid regelbunden konsumtion av rådjurskött från Frösön.”

Tio gånger högre

Också bär från det undersökta området hade spår av PFAS, men inte nämnvärt högre än i ett referensområde. Blek taggsvamp hade dock tio gånger högre halter än bären.

PFAS i naturen

  • Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, omfattar en grupp på i dagsläget över 4700 högfluorerade ämnen och representerar industriellt framställda kemikalier.
  • Deras vatten-, fett- och smutsavstötande egenskaper har lett till breda användningsområden inklusive brandskum, skidvalla, hudvårdsprodukter och impregnering av kläder.
  • Deras kemiska egenskaper medför att de är svårnedbrytningsbara där persistensen ökar med längden av kolkedjorna.
  • Ett flertal PFAS-ämnen har påvisade hälsoeffekter inklusive nedsatt immunförsvar och att vara reproduktionsstörande och cancerframkallande.

Källa: SLU