Rovdjursdebatten i Hagfors med de åtta politikerna från riksdagspartierna bekräftade att både SD och Alliansen vill inrätta en ny viltmyndighet.
Foto: Kent Sjögren/Värmlands Folkblad Rovdjursdebatten i Hagfors med de åtta politikerna från riksdagspartierna bekräftade att både SD och Alliansen vill inrätta en ny viltmyndighet.

Ny viltmyndighet skiljer partierna

Klart besked vid rovdjursdebatten i Hagfors

Att lyfta bort jakt- och rovdjursfrågorna från Naturvårdsverket och skapa en ny viltmyndighet är en fråga som skapat en tydlig skiljelinje mellan partierna. Det visade rovdjursdebatten i Hagfors i går där åtta representanter för riksdagspartierna deltog.

Debatten hade arrangerats av Jägarnas Riksförbund (JRF). Henrik Tågmark, förste vice ordförande i JRF, var frågeställare för att få besked om var partierna står.
Kommer ditt parti att stödja en ny myndighet för jaktfrågor?” var en av frågorna.
Pål Jonson (M), Daniel Bäckström (C), Marianne Åhman (L), Kjell-Arne Ottosson (KD) och Runar Filper (SD) ställde sig bakom en ny viltmyndighet.
– Det är helt nödvändigt om vi ska få acceptans bland gemene man för rovdjurspolitiken, ansåg både Filper och Ottosson, enligt Värmlands Folkblads rapportering från debatten.

MP, V och S är emot en ny viltmyndighet
Torbjörn Nilsson (MP) och Håkan Svenneling (V) ansåg i sin tur att jakten, viltet och rovdjuren även i fortsättningen ska hanteras av Naturvårdsverket, eftersom det är en myndighet som har en mer heltäckande bild av frågorna.
Mikael Dahlqvist (S) ville heller inte gå så långt att inrätta en ny myndighet. De problem som finns med till exempel beslut om licens- och skyddsjakt på rovdjur kan tacklas genom ändringar i de existerande regelverken, ansåg han.

Ingen är nöjd med delegationerna
En annan sak som framgick under debatten i Hotell Monica i Hagfors på torsdagskvällen var att ingen av politikerna var speciellt nöjd med upplägget i form av länsvis rovdjursförvaltning med viltförvaltningsdelegationer.
Till exempel tyckte flera av de borgerliga företrädarna att det uppstått en snedfördelning i delegationerna med för få representanter från de som berörs av problemen med stora rovdjur.

Vill ha svensk-norsk vargförvaltning
Pål Jonson (M) pekade även på behovet av en gemensam vargförvaltning med Norge.
Vargarna rör sig fritt över gränsen och vargstammen bör hanteras som en stam, påpekade han och fick medhåll av bland andra Kjell-Arne Ottosson (KD).
Även frågan om hur partierna ställer sig bakom det fem år gamla riksdagsbeslutet att Sverige ska ha 170-270 vargar gav olika svar från de åtta politikerna på podiet.

Golv eller tak för vargstammen storlek?
Torbjörn Nilsson (MP) ser intervallen 170-270 vargar som en miniminivå. Det finns inget tak för vargstammens storlek, enligt honom. Håkan Svenneling (V) instämde.
De övriga fem partirepresentanterna står istället för tolkningen att vargstammen inte får bli större.
Kjell-Arne Ottosson (KD) pekade på hemlänet Värmland som fått 40 procent av de svenska vargarna på fyra procent av landets yta. En så står koncentration av vargstammen ger orimligt stora problem i Värmland och kräver en långsiktig lösning, argumenterade han.

”Jägarna vet redan vad de ska rösta på”
Henrik Tågmark i JRF tror inte debatten med de åtta politikerna gör någon skillnad.
– De flesta jägare som jag talat med vet redan var partierna står i de här frågorna och vet vad de ska rösta på, säger han till Jakt & Jägare efter debatten på torsdagskvällen.
– Den regionala rovdjursförvaltningen som bestämdes under Alliansregeringens tid har inte lyckats lösa problemen. Viltförvaltningsdelegationerna saknar makt. Den nuvarande S-regeringen har inte gjort något för att ändra en millimeter på det. MP och V står ännu tydligare för att det bara kan bli sämre, sammanfattar Henrik Tågmark.