Länsstyrelsen i Dalarnas län bedömer att ytterligare dialog med älgförvaltningsgrupperna i de befintliga förvaltningsområdena behöver genomföras innan beslut fattas.
Foto: Mostphotos Länsstyrelsen i Dalarnas län bedömer att ytterligare dialog med älgförvaltningsgrupperna i de befintliga förvaltningsområdena behöver genomföras innan beslut fattas.

Nya älgområden i Dalarna dröjer

De delvis nya gränserna för färre och större älgförvaltningsområden i Dalarna dröjer. I stället återremitterar viltförvaltningsdelegationen nu frågan till sin arbetsgrupp.

Syftet med översynen av älgförvaltningsområdena i Dalarna är att skapa färre och större älgförvaltningsområden med naturliga barriärer, till exempel vattendrag och berg, som gör det lättare att uppskatta älgstammens storlek och få precision i älgförvaltningen, enligt länsstyrelsen i Dalarnas län.

Stark kritik
I fredags var det dags för viltförvaltningsdelegationen i Dalarna att ta ställning till förslaget att bilda älgskötselområden på upp emot en halv miljon hektar.
Två dagar innan dess skrev Ulf Berg, Svenska Jägareförbundets ordförande i Dalarna, och Mats Larsson, ledamot i viltförvaltningsdelegationen, i en starkt kritisk debattartikel i Dala-Demokraten:
”Förslaget har inte ens skickats på remiss till redan befintliga älgförvaltningsgrupperna eller till de jaktföreningar som berörs!”
Enligt jägarna innebär förslaget att det lokala perspektivet i förvaltningen kraftigt försvagas.

Ytterligare dialog behövs
På mötet beslutade viltförvaltningsdelegationen i Dalarna att återremittera frågan till sin arbetsgrupp.
– Arbetet mot nya älgförvaltningsområdesgränser har pågått under lång tid och vi vill inte riskera att många ändå känner sig uteslutna ur beslutsprocessen, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på länsstyrelsen i Dalarnas län i ett pressmeddelande.
I det skriver länsstyrelsen också:
”Älgförvaltningen är en viktig fråga för länet och har diskuterats i viltförvaltningsdelegationen sedan 2017 och behöver få ett avslut. Länsstyrelsen bedömer dock att ytterligare dialog med älgförvaltningsgrupperna i de befintliga förvaltningsområdena behöver genomföras innan beslut fattas.”