Nya bullergränsen i vågskålen för jaktskyttar

Ysbys skjutbana i Laholms kommun i Halland har haft besök av miljööverdomstolen.
Banan kan bli den första som utsätts för en rättslig överprövning med hjälp av de nya bullergränserna som Naturvårdsverket beslut.
Jaktskytteklubben kämpar för banans framtid sedan boende i närheten klagat över bullret.
Striden har pågått i tre år.

Nu har den högsta rättsinstansen besökt banan för att avgöra tvisten, skriver Hallandsposten.

Skulle de som klagar vinna försvinner den enda godkända jaktskyttebanan i kommunen.

Ysby jaktskytteklubb har fått stöd av Laholms kommun som anser att skyttet ska tillåtas.

Redan hösten 2003 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att en maxljudnivå på 70 decibel är vad som gäller för Ysby-banan. Skjuttiderna begränsades till tre dagar i veckan, fyra månader om året. Det grundades på en ny bana för lerduveskytte, men den banan är avvecklad sedan ett år tillbaka.

Trots grannarna protester gick både länsstyrelsen och miljödomstolen på kommunens linje, men det blev ytterligare krav på schemalagda skjuttider.

”Livsfarligt strövområde”

Ny började istället de tio boende i området att hävda att det innebär direkt livsfara att befinna sig i närheten av älgbanan och påstod att det är ett strövområde bakom skjutvallen.

Nu vill de som bor vid banan få den stängd eller att Naturvårdsverkets lägsta bullervärde ska tillämpas.

Dessutom anklagas jaktskyttarna för att slita på vägen och skräpa ned.

Från och med årsskiftet gäller lägre bullergränser för skjutbanor, enligt riktlinjer son Naturvårdsverket beslutat.

Bullret från skjutvapen mäts i decibel och tidsvägning av impulser i enheten dBAI

Finns det bostäder och fritidshus i närheten av skjutbanan är gränsvärdet 65-70 dBAI vardagar klockan 07-22. Helger är gränsvärdet 55-60 dBAI för nyare banor och 55-65 för banor byggda före 1982.