Foto: Shutterstock Även kammarrätten tycker att det ska vara slutjagat för jämthundarna som under jakt har angripit sällskapshundar. Obs! Hunden på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.

Nya domar – jakthundarna som bet sällskapshundar ska hållas kopplade

Även kammarrätten säger nej till att jämthundarna som under älgjakt förra hösten gav sig på sällskapshundar ska få fortsätta att jaga lösa. Domstolen framhåller att ingen av hundägarna är villig att vidta åtgärder för att förhindra att fler skador uppstår.

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om de två separata incidenterna som inträffade med bara några dagars mellanrum i Jämtland hösten 2022.

Den 8 september tappade en jägare kontakt med sin sjuåriga jämthundshanes pejl. Under tiden som täckning saknades slutade hunden jaga och hakade i stället på ett gäng gymnasieelever och lärare som var på utflykt sex–åtta kilometer från platsen där hunden släpptes. På leden, på väg ner från fjället, flög jämthundshanen bakifrån och till synes oprovocerat på en kopplad lagotto. Sällskapshunden klarade sig utan allvarliga fysiska skador.

Tre dagar senare skulle en treårig jämthundstik jaga älg ett par mil från platsen där den första incidenten inträffade. Men när tiken träffade på två bärplockare med små kopplade sällskapshundar bet hon hundarna. Bärplockarna lyckades avstyra attacken genom att ta tag i jämthundstikens halsband. En av bärplockarna lyfte upp den ena hunden och hade den andra gående bredvid sig på väg mot bilen när jämthundstiken lyckades slita sig och attackera sällskapshundarna på nytt. Båda hundarna blev allvarligt skadade, den ena så svårt att den var tvungen att avlivas.

Ska hållas kopplade

Incidenterna anmäldes till länsstyrelsen som beslutade om förelägganden vad gäller båda jämthundarna. Föreläggandena innebär att ingen av hundarna får användas vid jakt. I stället ska de hållas kopplade utomhus, om de inte befinner sig inom ett ”betryggande inhägnat” område. Tiken ska dessutom bära munkorg.

Jakthundsägarna överklagade var och en för sig till förvaltningsrätten. Ett av skälen som båda angav var att det satt skyltar uppe om att jakt pågick. Men förvaltningsrätten fann ingen anledning att ifrågasätta länsstyrelsens beslut, utan höll i båda fallen med om att ägarna hade brustit i tillsynen över sina jakthundar.

Även förvaltningsrättens domar överklagades av de missnöjda jakthundsägarna. Båda målen beviljades prövningstillstånd i kammarrätten i Sundsvall som under hösten har meddelat sina domar.

Avslår överklagandena

I båda fallen håller kammarrätten med förvaltningsrätten och länsstyrelsen om att hundägarna har brustit i tillsynen över hundarna och avslår därför överklagandena.

Kammarrätten påpekar också att ingen av hundägarna är villig att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen och att båda incidenterna hände i samband med jakt.

Visserligen har hanhundsägaren föreslagit att hans hund ska få jaga med munkorg, men det är inte tillåtet enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Munkorg får endast användas tillfälligt och under förutsättning att hunden hålls under kontinuerlig uppsikt, förutom vid mycket speciella undantagsfall.

Tikägaren har nöjt sig med kammarrättens dom, som vann laga kraft den 2 november.

Hanhundsägaren å sin sida har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.