Nya etiska riktlinjer från Jägareförbundet

Inför höstens jaktstart på rådjur med drivande hund lanserar Svenska Jägareförbundet nya etiska riktlinjer kring jakt och jaktträning med hund.

Jakt med drivande hund är kännetecknet för den svenska jakthundstraditionen och jakthunden räknas som jägarens bästa jaktkamrat. 
Nu har Svenska Jägareförbundet arbetat fram råd och riktlinjer för jägare. Bland råden nämns att man ska välja hund efter sina behov och person och att ge hunden konditionsträning, grunddressyr, jaktträning och omvårdnad – även efter jakten. Exempelvis ska man också respektera tiderna för tillåten jakt och jaktträning och se till att hundarna jagar på tillåten viltart, vara uppmärksam på oönskat beteende och undvika jakt när det är olämpligt – till exempel vid djupt snötäcke.

Nya krav på hundarna

Jägareförbundet menar att förekomsten av vildsvin, den ökade rovdjursstammen och ändrade viltförhållanden ställer nya krav på hundarnas lydnad och hundförarens strikta ansvar för hundens handlingar.
– Jakthundsägare bör särskilt beakta hundarnas beteende gentemot vildsvin, som är ett relativt nytt vilt för många. Här har hundägarna ett stort ansvar, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent i ett pressmeddelanade från Jägareförbundet.