Spetshjort vid en brunstplats. Under dovhjortarnas brunst blir det tillåtet med smygjakt på dovkalvar 21 oktober till 15 november. Det går även att ha vakjakt på dovkalvarna under samma tid.
Foto: Peter Undén Spetshjort vid en brunstplats. Under dovhjortarnas brunst blir det tillåtet med smygjakt på dovkalvar 21 oktober till 15 november. Det går även att ha vakjakt på dovkalvarna under samma tid.

Nya jakttider för dovhjort och gäss

Den 5 juli beslutade regeringen att ändra tre punkter i jaktförordningen. Smyg- och vakjakt på dovhjortkalvar tillåts 21 oktober till 15 november. Jakttiden på grågås förlängs två månader. Den tredje nyheten är att rullstolsburna jägare slipper ansöka om dispens för att få fälla rådjur och älg sittande i bilen.

Tidigare har rullstolsburna jägare tvingats ansöka om dispens hos länsstyrelsen om de vill sitta i ett stillastående motorfordon och fälla vilt. Jägare i rullstol slipper även en speciell kvot hur många djur de får fälla. Därmed går det att jaga älg från fordon på samma tilldelning som de övriga jaktkamraterna under älgjakten. Det går också att jaga rådjur från stillastående fordon utan dispens.

Ska en rullstolsburen jägare däremot fälla vilt som fåglar, mård, iller, bäver, skogshare, säl eller stora rovdjur från ett stillastående fordon krävs även i fortsättningen ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Men även i det här fallet slopas kravet på att bestämma i förväg hur många djur som får fällas. Den rullstolsburne jägaren kan alltså jaga på samma kvot som övriga jägare i björn- och lojakten.

Extra jakt på dovkalvar

Regeringen tillåter smyg- och vakjakt på dovhjortkalvar under tiden 21 oktober till 15 november. Det gäller följande län: Södermanland, Östergötland, Västra Götaland, Kalmar, Örebro och Skåne.

– Dovhjorten sprider sig långsamt och kan därför uppnå höga tätheter lokalt. För att komma till rätta med de skador som dovhjortar orsakar vill regeringen ge markägare större utrymme att genom jakt förebygga dessa skador, kommenterar Therese Bengtsson, pressekreterare på jordbruksdepartementet.

Enligt regeringen ska den extra kalvjakten kunna reglera dovhjortstammen utan att hjortarnas spridning till nya områden hämmas för mycket.

För att inte störa dovets brunst är det bara smyg- och vakjakt som gäller på kalvarna.

Ljus framtid för dovviltet

Dovhjorten är ett vilt med goda framtidsutsikter. Dovhjortarna ökar kraftigt i Mellan- och Sydsverige och den geografiska spridningen är tydligare de senaste tio åren. Cirka 16 600 dovhjortar fälldes under jaktsäsongen 2005-2006

Den allmänna jakttiden på grågås förlängs med två månader från 31 oktober till 31 december. Jakttidsändringen gäller i Skåne, Blekinge och Hallands län.

– Ändringen sker med anledning av att grågässen i högre grad än tidigare väljer att övervintra i Sverige. Dessutom flyttar de flyttar söderut allt senare på året, förklarar Therese Bengtsson.

Jaktstarten är den 11 augusti för både kust och inland. Även i fortsättningen måste gåsjakten ske före klockan 11 i Blekinge, Skåne och i Halland.

Grågässen ökar kraftigt

I början av 1900-talet var grågåsen nära utrotning. Särskilt under senare år har grågässen ökat kraftigt i antal. Det finns nu mer än 200 000 grågäss i Sverige. Den årliga avskjutningen har ökat från 5 000 gäss till drygt 12 000 på sju år.

Den förlängda jakttiden innebär att markägare får bättre möjlighet att skydda grödor mot grågässen. Dessutom kan gässens framfart i känsliga naturområden begränsas.

Båda jägarorganisationerna anser att regeringen även borde ha beslutat om utökad jakttid på kanadagås. Det behövs dessutom skyddsjakt på vitkindad gås på Gotland.