Sigge (Skalltorpets Zeke), östsibirisk Laika ägd av Mats Svedjetun, i en typ av skyddsväst.
Foto: Mats Svedjetun Sigge (Skalltorpets Zeke), östsibirisk Laika ägd av Mats Svedjetun, i en typ av skyddsväst.

Nya pengar till skyddsvästar

Nu går det att söka bidrag till skyddsväst mot varg i Dalarna igen. Länsstyrelsen har tagit beslut om mer pengar för ändamålet.

Bidrag lämnas med 50 procent av totalkostnaden, max 5 000 kronor, och ges till jakthundar.
Bidrag ges till västar inköpta efter den 15 december 2015. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.