Nya regler för jaktkort i Norrbotten

Rennäringsdelegationen i Norrbotten behandlade nyligen frågorna kring småviltjakten på statens mark ovanför odlingsgränsen. De tog bland annat beslut om priser för jaktkort och jakttider.
Endast boende i fjällkommunerna ska kunna få köpa årstillstånd för jakten. Övriga får endast köpa dygnskort.

– Det finns tre skäl till att ortsborna ska ha den rättigheten, regionalpolitiska, kulturhistoriska och att jakten i dessa områden fyller en social funktion, säger Jan-Olov Westerberg, chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen, till Norrbottens-Kuriren.

Hur systemet med försäljning av jaktkort kommer att se ut är inte klart.

– Vi ska nu ta fram principer för vilka som ska få sälja jaktkort i framtiden. Det beslutet kommer i april. Vi kan dock redan nu säga att det kommer bli ett betydligt färre antal återförsäljare än i dag. Vi kommer att välja återförsäljare som inte har koppling till några andra näringar, säger Jan-Olov Westerberg till Norrbottens-Kuriren.

Dock togs inga beslut om utländska jägare ska kunna jaga under samma villkor som de svenska jägarna. Landshövdingen Per-Ola Eriksson vill först ha klarlägganden från regeringen och poängterar att att jakten inte är en tjänst utan en naturresurs. Per-Ola Eriksson anser även att regeringen måste vara på det klara med vad det innebär för renskötseln, naturvården och bevarandet av olika arter. Även samerna borde få säga sin mening innan rennäringsförordningen ändras.