Nytt försök få vargtiken avlivad. Förvaltningsrätten har slagit fast att det första avlivningsförsöket var olagligt. Nu försöker Naturvårdsverket ta ett nytt beslut. Bilden tagen under en av de tre sövningar och flyttar tiken utsatts för.
Foto: Naturvårdsverket Nytt försök få vargtiken avlivad. Förvaltningsrätten har slagit fast att det första avlivningsförsöket var olagligt. Nu försöker Naturvårdsverket ta ett nytt beslut. Bilden tagen under en av de tre sövningar och flyttar tiken utsatts för.

Nytt beslut att avliva Junseletiken

Naturvårdsverket har bestämt sig för att avliva vargtiken som uppehåller sig i Junseletrakten och som orsakat omfattande skada för rennäringen.

Tiken, som hittills kostat minst fyra miljoner för skattebetalarna, har tidigare flyttats tre gånger från renbeteslandet till Mellansverige och varje gång har hon återvänt till renarna.

I en debattartikel i dagens SvD skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren att verket har bestämt att vargtiken i Junsele ska avlivas därför att hon orsakat omfattande skador för renskötseln.

Sju personer motar vargen
Sedan tiken och hennes partner etablerade sig i området har samerna fått stora problem och sju personer från samebyn och länsstyrelsen har arbetet heltid med att hålla vargarna borta från renarna men utan att lyckas.

När samebyn tidigare ansökte om skyddsjakt på vargparet har Naturvårdsverket sagt ja till skyddsjakten.

Beslutet överklagades dock av organisationerna inom vargrörelsen som lyckades få beslutet stoppat i Förvaltningsrätten.

Hannen sköts
Efter det första beslutet hann dock Naturvårdsverket skjuta hannen. Men tiken, som är van vid helikoptrar efter alla flyttar, kom undan innan avlivningsbeslutet hävdes efter domen i förvaltningsrätten i Stockholm.

Vargtiken har tidigare flyttats från norra Sverige till Mellansverige vid tre olika tillfällen.

Fösta gången släpptes hon i Kilsbergen mellan Örebro och Karlskoga, andra gången i Tiveden i södra Närike och tredje gången nära Gysinge i gränstrakterna av Västmanland, Uppland och Gävleborg.

Kom från öster
Tiken har av svenska myndigheter betraktats som genetiskt värdefull då hon på egna ben vandrat in från Finland/ Ryssland.

Vargen är inte utrotningshotat utan tvärt om ett av jordens vanligaste rovdjur och i Sverige har den ökat kraftigt under de senaste årtiondena.

I Sverige liksom i alla andra länder har vargen tidigare bekämpats intensivt under århundradena då den orsakat allvarlig skada för boskapsskötseln, vilket den fortfarande gör.


Läs Maria Ågrens debattartikel här