JRF-basen Solveig Larsson ser det som helt orimligt att jakt likställs med gruvdrift. I så fall kan det bli EU-förbud mot jakt och fiske på tio procent av Sveriges yta.
JRF-basen Solveig Larsson ser det som helt orimligt att jakt likställs med gruvdrift. I så fall kan det bli EU-förbud mot jakt och fiske på tio procent av Sveriges yta.

Nytt hot mot jakten från EU

Till år 2030 kan EU-länderna få strikta förbud mot jakt och fiske på tio procent av ytan. Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, ser att förslaget handlar om ett missgrepp.

– Det är fullständigt fel grepp att EU ska gå in och reglera jakt. Det går inte att likställda viltet, som är förnybar naturresurs med gruvdrift, säger hon.
Genom JRF:s deltagande i Nordisk Jägarsamvirke, NJS, har Solveig Larsson tagit del av en rapport om hur långt förslaget kommit i EU:s beslutsprocess.
Som det ser ut nu siktar EU-kommissionen på att gå mycket längre med ett strikt naturskydd än vad som finns i dagens Natura 2000-system.

Förbud mot allt naturbruk
För att gynna den biologiska mångfalden kan det till år 2030 finnas förbud ha gruvdrift, fiske, jakt och skogsbruk på tio procent av Sveriges yta.
Enligt NJS är det första gången det kan bli EU-förbud mot jakt och fiske på stora, specifika områden. Hittills är det något som reglerats nationellt.
– Det är viktigt att Sverige säger ifrån här. I de flesta reservat i Sverige är jakt tillåtet. Har vi inte viltförvaltning blir effekten att älgar svälter ihjäl, eller att sälar får härja fritt i Kosterhavets nationalpark, förklarar Solveig Larsson.

Mildare syn i ministerrådet 
Även NJS-medarbetarna pekar på att det blir konstigt att jakt och fiske, som är strikt reglerat, kan förbjudas i områden med strikt naturskydd.
Å andra sidan har ministerrådet i EU inte fokuserat på jakt- och fiskeförbud i strikt skyddade naturområden. Istället har ministerrådet pekat på att det kan handla om att tillåta vissa mänskliga aktiviteter om de är i linje med hållbart bevarande.
Arbetet med förslaget väntas börja inom kort i EU-parlamentet. Senast den 15 december vill EU-kommissionen ha in synpunkter från berörda intressenter, som naturbrukare.